Odvolaný šéf NCZI vstúpil do Hlasu

Strana Hlas-SD rozširuje svoje rady odborníkov o Róberta Suju, ktorý bude odborným garantom jednej z nosných tém strany Hlas-SD “Moderné Slovensko”.

Moderné Slovensko v sebe zahŕňa digitalizáciu Slovenska a oblasť vzdelávania, oblasti ktoré vnímame ako kľúčové pre rozvoj moderného Slovenska a pre ďalšie napredovania vo všetkých oblastiach života občanov a spoločnosti. Zároveň strana Hlas-SD si uvedomuje výrazné zmeny na trhu práce, ktoré budú spôsobené zvyšovaním digitalizácie spoločnosti ako aj stále väčšou mierou automatizácie pracovných činností a z toho vyplývajúce výzvy spojené najmä so stratou tradičných pracovných príležitostí, rastom miery nerovností, ako aj nestabilnými formami práce.

Preto ”Moderné Slovensko” bude prinášať riešenia, ktoré budú nielen zmysluplné a inovatívne ale v rovnakej miere aj inkluzívne a participatívne pre všetkých občanov Slovenskej republiky.

Robert Suja prináša globálne skúsenosti z renomovaných konzultačných spoločností kde sa primárne venoval informačným technológiam a analytickým činnostiam, ako aj skúsenosti z verejného sektora z domova a v zahraničí. Naposledy pracoval ako dočasne poverený generálny riaditeľ NCZI kde bol náhle odovolaný potom čo správne pomenoval problémy spojené s očkovaním a správne odhadol nízku mieru záujmu o očkovanie v SR na čo nevedelo súčasné vedenie ministerstva do dnešného dňa adekvátne reagovať a miera zaočkovania obyvateľstva patrí k najnižším v Európe.