Oficiálne stanovisko starostu obce Ladomirová k statusu Ruského veľvyslanectva SR

V súvislosti s klamstvom Ruskej federácie o hanobení hrobov ruských vojakov v obci Ladomirová zverejnil starosta nasledujúce stanovisko:

 Podrobnosti: Na Slovensku dnes prebieha informačná operácia Ruskej federácie, je neuveriteľné, že jej aktívne pomáha Maroš Žilinka

Vážení občania,

nakoľko v posledných dňoch došlo k medializácii nepravdivých informácií týkajúcich sa vojenského cintorína z 1. sv. vojny v Obci Ladomirová, zo strany Veľvyslanectva RF, podávame následné stanovisko.

Veľvyslanectvo RF na svojej web stránke https://slovakia.mid.ru/sk/ zverejnilo dňa 14.09.2022 informáciu „O situácii na cintoríne ruských bojovníkov v Ladomirovej“, kde sa uvádza, že „hroby zosnulých hrdinov boli takmer zničené. Pred dvoma mesiacmi boli na príkaz starostu obce Ladomirová bagrom zrovnané so zemou“.

Ide o nepravdivú informáciu. Hroby naďalej zostali na svojich miestach. Podotýkame, že pri hroboch boli betónové obrubníky, ktoré sa rozpadávali a nebola možná ich údržba. Obec Ladomirová, ako správca uvedeného cintorína robí všetko preto, aby tento cintorín skutočne vyzeral ako krásne pietne miesto pre zosnulých vojakov Ruskej federácie a návštevníkov, ktorí tento cintorín navštevujú. Práve naopak, stále sa snažíme o jeho údržbu a obnovu, pričom je veľmi netaktné zo strany ruského veľvyslanca, že takýmto spôsobom rozpútal mediálnu roztržku medzi občanmi.

Vedeli sme, že veľvyslanec navštívi Obec Ladomirová a čakali sme, že sa nám ozve a uvedenú problematiku spolu preberieme, pretože máme niekoľko návrhov na obnovu a úpravu uvedeného pietneho miesta, s tým, že sme ho chceli požiadať o poskytnutie časti finančných prostriedkov na jeho realizáciu.

Veľmi ma mrzí spôsob, akým tento problém bol medializovaný, a to z dôvodu, že šíri nenávisť medzi ľuďmi. Pričom som zaznamenal rôzne vyhrážky na moju osobu, ktoré budem riešiť.

Obec Ladomirová, ako správca uvedeného cintorína bude kontaktovať a žiadať o vyjadrenie Veľvyslanectvo RF k uvedenej problematike, pretože do dnešného dňa nás veľvyslanectvo nekontaktovalo, ani sme od nich neobdržali žiadne stanovisko.

Ako dôkaz toho, že uvedené pietne miesto nie je zničené, prikladáme aktuálnu fotografiu.

PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce

Aktuálny stav cintorína, zo dňa 15.09.2022