V potravinovej zbierke zákazníci venovali 22 ton potravín, 12 ton opäť daroval Kaufland

V potravinovej zbierke zákazníci venovali 22 ton potravín, 12 ton opäť daroval Kaufland Foto: Kaufland

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa výživy zorganizoval Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) zbierku Pomáhame potravinami. V sieti predajní mohli zákazníci 13. októbra nakúpiť potraviny nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky, reťazec aj SČK vyslovujú úprimnú vďaku.

Do zbierky sa tento rok zapojilo viac ako 13-tisíc darcov, ktorí odovzdali trvanlivé potraviny priamo na mieste dobrovoľníkom zo Slovenského Červeného kríža, ktorým  pomáhali aj dobrovoľníci z radov zamestnancov Kauflandu. Počas deviatich rokov, kedy sa zbierka realizovala, do nej prispelo vyše 95-tisíc darcov potravín.

Mnohí zákazníci venovali plný nákupný vozík tovaru, iní zasa niekoľko balíkov cestovín či sladkosti pre deti. Pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v ťažkej životnej situácii, je však vzácny každý jeden, aj ten najskromnejší nákup.
„Ďakujeme za nezištnú pomoc tisícov ľudí, ktorí aj napriek zvyšovaniu cien dokázali zaplatiť niečo navyše, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Sme veľmi vďační aj spoločnosti Kaufland, aktivita Pomáhame potravinami nám už deviaty rok umožňuje pomáhať priamo tým najzraniteľnejším,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK. „A veľká vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža, bez ktorých by celý projekt nebol realizovateľný. Za každým dobrovoľníkom je vidieť kopec práce, ktorá je motivovaná vôľou pomáhať. A na to sme naozaj hrdí,“ dodáva.

Z darovaných trvanlivých potravín pripravili zástupcovia SČK vyše 2 630 balíkov pre jednotlivcov či rodiny, ktoré sú odkázané na pomoc druhých.

„Každý rok sa opätovne presviedčame, že naši zákazníci majú otvorené srdcia pre ľudí, ku ktorým osud nebol, alebo aktuálne nie je láskavý. Preto nás teší, že zbierka Pomáhame potravinami sa stala pre mnohých tradíciou. Každému kto prispel, úprimne ďakujeme,“ konštatuje Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

ZAUJÍMAVOSTI O ZBIERKE POTRAVÍN

- Zbierka Pomáhame potravinami sa koná už od roku 2014.
- Do tohtoročnej zbierky sa zapojilo vyše 938 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 6 000 hodín.
- Najviac sa opäť vyzbieralo rôznych druhov cestovín, múky a ryže.
- V hojnej miere zákazníci venovali aj strukoviny, sušené ovocie, piškóty a keksy.
- Od začiatku projektu sa celkovo vyzbieralo bezmála 381 ton potravín, z ktorých pripravili 21 463 balíkov.