Stanovisko RTVS k ukončeniu spolupráce s Marekom Vagovičom

Na základe včerajšieho (30.12.2022) rozhodnutia Mareka Vagoviča, ktorý odmietol ponuku RTVS na ďalšie pokračovanie relácie Pod povrchom, RTVS s vysielaním tejto relácie končí.

Zmluva s Marekom Vagovičom bola podpísaná iba do konca roka 2022. Vzhľadom na to, že relácia na Jednotke nedosahovala očakávaný výkon v rámci sledovanosti a ani mediálnej odozvy, jej pokračovanie bolo naplánované v premiére v programovej štruktúre RTVS :24, ktorá je plnohodnotným spravodajským okruhom RTVS a následne aj v repríze na Jednotke.

„Marek Vagovič od RTVS dostal serióznu a korektnú ponuku. Za rovnakých výrobných aj finančných podmienok a s rovnakým obsahovým zameraním relácie tak, ako bola z jeho strany ponúknutá cez centrálny register námetov RTVS. Je však plne v kompetencii RTVS a jej programových pracovníkov rozhodovať o tom, na ktorej programovej službe sa bude relácia, vzhľadom na jej výkon a obsah, vysielať,“ vyjadril sa riaditeľ sekcie programových služieb STV Vincent Štofaník.

Je potrebné zdôrazniť, že RTVS ako verejnoprávne médium, ale najmä tak, ako každý vysielateľ, nesie zodpovednosť za vysielaný obsah, ktorý musí spĺňať nároky na objektivitu, vyváženosť a nestrannosť. Z tohto dôvodu RTVS nemohla akceptovať požiadavky pána Vagoviča o absolútnej slobode pri výbere tém a hostí. Ide o verejnoprávny priestor, chránený zákonom, ktorý musí zaručovať práva všetkým. Aj napriek tomu k zákazom, ktoré pán Vagovič spomína, nikdy nedošlo.

„Marekovi Vagovičovi nikdy nikto nezakázal žiadneho hosťa, ale v prípade šéfky tímu Gorila žiadal zmenu už plánovaných a dohodnutých hostí v čase adventu, ktorých sám navrhol. Návrhom RTVS bolo odvysielať tento rozhovor v prvom januárovom vydaní relácie. Marek Vagovič RTVS následne informoval, že rozhovor so šéfkou tímu Gorila urobí pre denník Postoj,“ dodal Vincent Štofaník.

RTVS z pozície verejnoprávneho vysielateľa musí zabezpečiť výber hostí tak, aby spĺňala pravidlá vyplývajúce zo zákona. To sa týka zvlášť „živých káuz,“ kde ešte nepadol rozsudok o vine či nevine. RTVS rešpektuje rozhodnutie Mareka Vagoviča, odmieta však akúkoľvek politizáciu tejto témy.

„Som presvedčený, že RTVS má mať odvahu odkrývať aj pre niektoré elity nepríjemné kauzy. Musí však dodržiavať princípy, ktoré stanovuje legislatíva a vnútorné normy. Mrzí ma, že pán Vagovič na túto možnosť rezignoval, ale je to, samozrejme, jeho rozhodnutie,“ vyjadril sa generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.