Polícia poskytla Vagovičovi do reklamy 5 príslušníkov NAKA a dve autá. Zmluvu s ním neuzavreli

Polícia poskytla Vagovičovi do reklamy 5 príslušníkov NAKA a dve autá. Zmluvu s ním neuzavreli Foto z natáčania. V putách je herec. Policajti sú skutoční. Facebook M. Vagovič

Policajné prezídium sa po dlhých dňoch mlčania vyjadrilo k spolupráci s Marekom Vagovičom na výrobe jeho reklamného klipu. Nemenované užšie vedenie policajného zboru rozhodlo, že novinárovi poskytnú do reklamy techniku, autá aj príslušníkov NAKA, Žiadnu písomnú zmluvu s ním neuzavreli, vraj nebola potrebná. Fotky a videá z výroby spotu chce polícia využiť na "prezentačné, metodické a preventívne účely."

Už niekoľko dní plní stránky viacerých médií kauza reklamy ku knihe Mareka Vagoviča Padreho klan, ktorá, na rozdiel od predchádzajúcich kníh, je fikciou o „šokujúcom príbehu ovládnutia štátu organizovaným zločinom do vyšetrovacích spisov“, v ktorom vystupuje strana Zder a riadi ju Šéf. Zvláštne na celom prípade je, že polícia viac ako týždeň od prvej informácie o prítomnosti dodávky, ktorá prevážala Roberta Kaliňáka v reklame Vagoviča, do dnešného dňa mlčala. Rezervovaný postoj zaujal samotný novinár, ktorý sa odmietal vyjadriť k tomu, či na výrobe reklamy spolupracovala polícia a akou formou.

 Podrobnosti: Poskytla polícia Marekovi Vagovičovi do reklamného klipu k Mirovi Nogovi auto, zbrane či dokonca aj kukláčov?

Po opakovanej urgencii a žiadosti o zmluvu alebo dohodu o spolupráci s Vagovičom sa polícia vyjadrila až dnes. „Pán Vagovič sa na nás obrátil so žiadosťou o spoluprácu pri výrobe audiovizuálneho záznamu k jeho novej knihe Padreho klan, ktorá opisuje praktiky policajnej mafie a éru po rozviazaní rúk polície," napísal pre Omediach.com vedúci oddelenia komunikácie prezídia PZ Michal Slivka. "Príbehy zachytené v knihe podľa autora v značnej miere korešpondujú s fungovaním polície v podmienkach SR. Takéto praktiky príslušníkov slovenskej polície postupne potvrdzujú aj právoplatné rozhodnutia príslušných súdov, čo výrazným spôsobom naštrbilo dôveru občanov v políciu," dodáva Slivka. Súčasné vedenie polície si podľa jeho slov ako základný cieľ predsavzalo postupne zvyšovať dôveru občanov v tento ozbrojený bezpečnostný zbor, okrem iného aj očistou vo vlastných radoch. "Sme toho názoru, že pozitívna prezentácia práce polície, aj prostredníctvom takýchto projektov, významným spôsobom prispieva k naplneniu uvedeného cieľa, keďže nesú v sebe nielen prezentačný, ale aj významný preventívny potenciál,“ dodáva Slivka.
  
Slivka ďalej píše, že požiadavku Vagoviča prerokovalo vedenie Policajného zboru na porade úzkeho vedenia a rozhodlo, že sa na uvedenom projekte Policajný zbor bude podieľať s najviac piatimi príslušníkmi Národnej kriminálnej agentúry a dvomi služobnými cestnými vozidlami, bez možnosti jazdy. Zároveň vedenie rozhodlo, že požiadavke autora vykonať eskortu ku hlavnému vchodu budovy Prezídia PZ nevyhovie. A vraj nevyhovelo ani žiadosti natáčať v priestoroch Národnej kriminálnej agentúry.

„Podľa dohodnutého scenára policajti mohli vykonať len eskortu figuranta (herec) od zaparkovaného vozidla ku vchodu budovy prezídia na ulici Legerského v trvaní najviac 60 minút s možnosťou natáčania len na verejne prístupnom mieste.
„Natáčanie napokon trvalo 20 minút. Autor súhlasil, že bezodplatne poskytne Policajnému zboru nasnímané obrazové a obrazovo-zvukové záznamy vrátane postprodukcie, ktoré budú zároveň využité na prezentačné, metodické a preventívne účely. Materiály boli autorom poskytnuté,“ píše Slivka.

Web Omediach.com požiadal prezídium o kópiu zmluvy, alebo dohody medzi Vagovičom a políciou. Polícia takúto zmluvu neposkytla. „Vzájomné zmluvné vzťahy pri realizácii projektov upravujeme písomne, ak si to charakter spolupráce priamo vyžaduje, spravidla ak sú zo strany Policajného zboru poskytnuté ľudské zdroje vo väčšom rozsahu alebo počas viacerých dní a zároveň sa pri tom reálne používajú materiálno-technické prostriedky Policajného zboru, s používaním ktorých sú spojené finančné náklady. V takých prípadoch nám totiž vznikajú okrem iného aj náklady spojené s prevádzkou služobných cestných vozidiel, špeciálnej automobilovej techniky, vrtuľníkov, člnovej techniky a používaním spotrebného materiálu. Vzhľadom na to, že pánom Vagovičom neboli vznesené požiadavky vyššie uvedeného charakteru a išlo o mimoriadne jednoduchú formu spolupráce, písomná zmluva sa neuzatvorila,“ píše Slivka.

Zároveň vedúci komunikačného oddelenia dodal, že polícia participovala na množstve podobných, aj výrazne väčších projektov súkromných spoločností a televízií v minulosti. „Participovali sme napríklad na natáčaní seriálu Za sklom alebo filmov Čiara, Hana a Amnestie, kde v rámci natáčania bola okrem príslušníkov polície nasadená aj špeciálna technika, vrátane zbraňových systémov, služobných cestných vozidiel, špeciálnej automobilovej techniky a vrtuľníkov letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“

Vagovič najprv na otázky, či v jeho reklamnom klipe je aj policajné auto, alebo polícia, odmietol odpovedať, s tým, že je to jeho súkromná vec. Až po týždni potvrdil, že na jeho klipe participovala aj polícia.

"Na Čiare aj na iných projektoch bežne s policajtmi spolupracujeme. Využívame aj ich priestory, aj uniformy, aj auta a pod," nemala problém reagovať na otázky producentka filmu Čiary Wanda Adamik Hrycová.

Ako nám potvrdili ďalší tvorcovia, nie je jednoduché dostať policajnú techniku či dokonca policajtov do projektov, musí byť voľná, sú tam prísne podmienky na zobrazovanie, je tam vždy potrebný vopred súhlas či podrobná zmluva. "Polícia takýmto spôsobom spolupracovala aj na filme Čiara, nie je to teda nič výnimočné. Takéto veci poskytovali aj minulí prezidenti Policajného zboru alebo ministri. Vždy to bolo na základe zmluvy," povedal pre cas.sk Jozef Šátek, bývalý šéf Úradu boja proti korupcii.

Ministerstvo vnútra sme požiadali aj na základe zákona o informáciách o poskytnutie zmluvy alebo dohody, na základe ktorej bola poskytnutá súčinnosť polície a prípadne prostriedkov polície pri výrobe komerčného klipu.
"Povinná osoba nevyhovuje žiadosti o informácie v celom rozsahu z dôvodu, že informáciami požadovanými žiadateľom povinná osoba nedisponuje," reagovalo ministerstvo vnútra.