Ktoré dni sú Štátne sviatky a Dni pracovného pokoja (ZOZNAM)

Pozrite si, na ktoré dni v roku vychádzajú Štátne sviatky a Dni pracovného pokoja:

Štátne sviatky

1. január                  Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl                        Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. august               Výročie SNP
1. september           Deň Ústavy Slovenskej republiky
28. október*             Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
17. november          Deň boja za slobodu a demokraciu

*Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu nie je dňom pracovného pokoja

Dni pracovného pokoja

6. január                 Zjavenie Pána (Traja králi)
Veľký piatok
Veľkonočný pondelok
1. máj                     Sviatok práce
8. máj                     Deň víťazstva nad fašizmom
15. september       Sedembolestná Panna Mária
1. november          Sviatok všetkých svätých
24. december        Štedrý deň
25. december        Prvý sviatok vianočný
26. december        Druhý sviatok vianočný

Pamätné dni -      sú dňami pracovnými

25. marec              Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl                 Deň nespravodlivo stíhaných
1. máj                    Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
4. máj                    Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún                     Výročie Memoranda národa slovenského
21. jún                   Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska
24. jún                   Deň pamiatky obetí komunistického režimu
5. júl                      Deň zahraničných Slovákov
17. júl                    Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
4. august               Deň Matice slovenskej
10. august             Deň obetí banských nešťastí
21. august             Deň obetí okupácie Česko-Slovenska
9. september         Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september       Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október              Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie
12. október            Deň samizdatu
27. október            Deň černovskej tragédie
29. október            Deň narodenia Ľ. Štúra
31. október            Deň reformácie
30. december        Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu