Kalkulačka na výpočet rodičovského dôchodku v roku 2023

Kalkulačka Sociálnej poisťovne vypočíta mesačný rodičovský dôchodok na základe súčtu vymeriavacích základov (hrubých miezd) dieťaťa, z ktorých bolo uhradené poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne v roku 2021:

Kalkulačka na výpočet rodičovského dôchodku v roku 2023

Sociálna poisťovňa už začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok. Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o priznanie starobného dôchodku, o ktorých Sociálna poisťovňa rozhoduje po 28. februári 2023. Zároveň Sociálna poisťovňa spracovala údaje z vyhlásení, na základe ktorých dieťa odoprelo biologickému rodičovi/rodičom nárok na rodičovský dôchodok alebo ho presmerovalo na náhradných rodičov. Takýchto vyhlásení bolo viac ako 19,5 tisíc, na základe ktorých viac ako 19 tisícom dôchodcov nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a naopak, na základe prejavenej vôle dieťaťa ho dostane 400 náhradných rodičov.

Podrobnosti: Sociálna poisťovňa začína posielať prvé rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku