B. Gröhling: Som zhrozený zo šikany Savom. Škola musí okamžite konať

Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SASKA) a eximister školstva Branislav Gröhling je zhrozený z dnešného incidentu, ktorý sa odohral na banskobystrickej základnej škole, keď šiestačke naliali do fľaše s vodou Savo. Škola by podľa neho mala okamžite konať.

„Akákoľvek forma šikany je neakceptovateľná a musí byť riadne vyšetrená. Je dôležité, aby bolo zvolané nutné mimoriadne rodičovské združenie celej školy. Je treba situáciu vysvetliť a prijať opatrenia, aby sa to nezopakovalo – či ide o preškolenie zamestnancov, postihy v školskom poriadku či preventívne aktivity medzi žiakmi. Veľmi by tiež prospelo, keby triedny učiteľ strávil so žiakmi celý deň, potenciálne aj za pomoci školského psychológa,“ hovorí exminister školstva Branislav Gröhling.

Gröhling tiež pripomína, že za jeho pôsobenia prijalo ministerstvo školstva na začiatku roka 2022 Akčný plán riešenia šikanovania v školách. Priamo riadené organizácie následne poskytovali riaditeľom a učiteľom školenia, webináre a semináre, ako predchádzať šikane.

„Čo sa týka všeobecnej prevencie šikany: Je dôležité, aby si škola nastavila nulovú toleranciu šikany. S týmto musí oboznámiť aj učiteľov, rodičov a žiakov a povedať im, že každý jeden prejav šikany bude okamžite riešiť,“ hovorí exminister. Na prevenciu sú podľa Gröhlinga dôležité aktivity s odborníkmi medzi žiakmi, ale aj vzdelávanie učiteľov, ako šikanu riešiť a nebagatelizovať ju v triede či mimo nej. Do školského poriadku by si podľa neho škola mala dať jasné pravidlá, ako šikanu postihuje. „Každý takýto prípad by mala škola okamžite riešiť stretnutím s dotknutými rodičmi, podporným tímom, školským psychológom či poradňou a nielen udeliť trest, ale jasne stanoviť pravidlá do budúcnosti,“ vysvetľuje Gröhling.

„,Chcel by som vyzvať všetky školy, aby šikanu neprehliadli a pomohli vytvoriť na škole také prostredie, kde sa šikana nebagatelizuje, ale okamžite sa už v zárodku rieši so žiakmi aj s rodičmi. Šikana sama od seba nezmizne," uzatvára exminister Branislav Gröhling.