Program Dňa Európy 2023 v Bratislave - 9. mája 2023 (ZOZNAM PODUJATÍ)

Už 9. mája 2023 spoločne oslávime európske narodeniny. V deň, kedy si pripomíname vznik Európskej únie, čaká na návštevníkov osláv Dňa Európy akčný program plný príjemnej atmosféry, interaktívnych aktivít, súťaží, workshopov a hudby. Uvidíme sa v Bratislave aj v Košiciach.

Nebudú chýbať infostánky, ale aj súťaže, ktoré preveria naše vedomosti o Európskej únii. Vrcholom tohtoročných osláv Dňa Európy je večerný koncert Jany Kirschner v bratislavskej Starej tržnici. Okrem hudby návštevníkov určite osloví aj bohatý sprievodný program plný kvízov, súťaží a kreatívnych aktivít súvisiacich s Európskou úniou. V stánkoch zahraničných veľvyslanectiev pôsobiacich na Slovensku, kultúrnych centier, mimovládnych organizácií, ako aj v stánku Zastúpenia Európskej komisie a Kancelárie Európskeho parlamentu v SR, ale aj ďalších partnerov podujatia, sa 9. mája 2023 dozviete všetko o členských krajinách Európskej únie a o príležitostiach, ktoré Európska únia svojím občanom ponúka.

Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

Program:

09:00 – 14:00 infostánky, workshopy, súťaže, výstava, EdUtajner

19:00 koncert Jany Kirschner

 Dňom Európy bude moderátorsky sprevádzať Ján Gordulič.

 Na Deň Európy je vstup voľný (do naplnenia kapacity priestorov Starej tržnice).

 Organizátormi osláv Dňa Európy v Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Európsky orgán práce, Európska investičná banka, Európsky fond regionálneho rozvoja a Stará tržnica

 EdUtajner – Európa hrou pred Starou tržnicou

EdUtajner je bielo modrý kontajner so symbolmi Európskeho roka zručností 2023. Práve v ňom sa odohráva zábavná vyučovacia hodina, počas ktorej si môžu mladí Európania overiť svoje vedomosti o Európskej únii. EdUtajner ponúka hry a aktivity, ktoré žiakom interaktívnym a zábavným spôsobom priblížia Európu. Hráči, nielen žiaci a študenti, ale určite aj učitelia, budú v EdUtajneri na medzinárodnej – európskej pôde. Riešenia úloh a body si budú zapisovať do tzv. Pasu Európana, čím postupne odhalia tajničku ukrytú v krížovke. Hra Samé ucho preverí vedomosti mladých o hymnách krajín EÚ, vo výzve Mozaika symbolov budú hľadať skryté typické ikony prislúchajúce členským štátom EÚ, ale aj objavovať krajiny na slepej mape, či priraďovať k jednotlivým štátom vlajky. Mimoriadne zaujímavou aktivitou je Odhaľ a poraz falošné správy, čiže rozpoznávanie dezinformácií v jednom zo štyroch článkov. Aktuálnym je tiež riešenie slovných úloh Zelená vlna o odpade, ktorý do prírody nepatrí. Takto sa hráči dozvedia napríklad to, že ani banánová šupka sa nerozloží hneď, ale trvá to 5 mesiacov, kým žuvačka zmizne z prírody až za 50 rokov. Pas Európana dostane síce každý, kto do EdUtajnera príde, ale len vedomosti a šikovnosť hráča budú odmenené titulom Mladý Európan. Hranie a súťaženie sú úplne dobrovoľné s cieľom vzbudiť u mladých ľudí záujem a pozitívne nastavenie.

Europass workshop na balkóne

1. Test digitálnych zručností

Sebahodnotiaci nástroj na hodnotenie digitálnych zručností, ktorý umožňuje užívateľom zhodnotiť stav ich digitálnych zručností. Účastníci workshopu budú mať možnosť otestovať si svoje vedomosti v nasledovných oblastiach: informačná a dátová gramotnosť, tvorba digitálneho obsahu, komunikácia a spolupráca, bezpečnosť a riešenie problémov. Účastník workshopu má vyhodnotenie k dispozícii hneď po absolvovaní testu a môže sa týmto dokumentom prezentovať zamestnávateľom alebo náborovým pracovníkom.

2. Registrácia užívateľského účtu v Europasse

Návštevníkov workhopu prevedieme celým procesom registrácie užívateľského účtu. Účastníci po workshope odchádzajú so zriadeným účtom na platforme www.europass.eu a môžu následne využívať všetky efektívne nástroje na riadenie kariéry.

Infostánok – Europass, Národný koordinátor vzdelávania dospelých, EPALE

1. Europass

 Aktivity zamerané na zručnosti – rôzne typy aktivít podľa vekových skupín návštevníkov (mladší a starší žiaci):

· Aktivita: Pexeso HOBBY a zručnosti – Žiaci majú k dispozícii obrázky rôznych záujmových aktivít, ich úlohou je priradiť zručnosť, ktorú nadobúdame vykonávaním danej činnosti.

· Aktivita: Netradičná profesia – Žiaci si vylosujú 1 vtipnú/netradičnú profesiu a ich úlohou je povedať akú zručnosť alebo vlastnosť musí mať vhodný kandidát na danú profesiu.

· Aktivita: Mäkké a tvrdé zručnosti – Úlohou je roztriediť pomiešané zručnosti do kategórií mäkké a tvrdé zručnosti.

· Aktivita: Nájdi rozdiely – Dobrý a zlý životopis – Určené pre starších žiakov a študentov, zábavnou formou žiaci identifikujú prešľapy v písaní životopisu.

· Aktivita: Online zábavný kvíz určený pre jednotlivcov aj skupiny – EUROPE FUN FACTS.

· Aktivita: Čo vám napadne, keď sa povie... povolanie budúcnosti – Žiaci píšu a kreslia na papier nápady ako bude podľa nich vyzerať svet práce v budúcnosti.


2. Národný koordinátor vzdelávania dospelých

Veková kategória: dospelí:

· Aktivita: Kampaň „Nikdy nie je neskoro“ – Cieľom bude poukázať na benefity celoživotného vzdelávania a motivovať k neustálemu zdokonaľovaniu zručností prostredníctvom názorných videí. Ide o výpovede a inšpiratívne príbehy ľudí, pre ktorých je učenie sa samozrejmosťou aj záľubou.

3. EPALE

Veková kategória: žiaci, študenti, dospelí:

· Aktivita: súťaže o vecné ceny EPALE (taška, kalendár, bambusová bezdrôtová nabíjačka a iné drobnosti) .

· Aktivita: hra „VLAJKY“.

· Aktivita: hra „Európa“.

· Aktivita: Interaktívna hra – slepá mapa Európy.

Okrem vyššie uvedených hier a aktivít pre žiakov, cieľom je taktiež informovať o aktivitách EPALE na Slovensku aj v Európe.


Fakescape – Unikni fake news

Učíme hrami o mediálnej gramotnosti a kritickom myslení.

1. Zachráňte prázdniny – workshop

Je rok 2029 a prezidentské voľby sa nezadržateľne blížia. Staňte sa na okamih novinármi, ktorí dostanú anonymný tip: jeden z prezidentských kandidátov chce zrušiť prázdniny! Zistite podľa indícií, úloh a overovania informácií o ktorého kandidáta ide, a zachráňte tak prázdniny.

 

2. Témy prednášok (3x30min bloky):

· Dezinformácie a my – V prednáške sa venujeme dezinformáciám, vysvetľujeme ako a prečo sa šíria. Tiež poukazujeme na ich šíriteľov, ktorí ich často šíria zámerne so snahou benefitovať z nich. Cieľom je uvedomiť si, že je vhodné vedieť dezinformácie rozoznať, adekvátne na nich zareagovať a nešíriť ich.

· Kyberbezpečnosť – Prednáška pokrýva základy kyberbezpečnosti. Čo je to phishing? Ako sa bezpečne správať na internete a nepustiť si k sebe trójskeho koňa? A čo také heslo - mám ho bezpečné? To všetko sa dozviete v prednáške o základoch kyberbezpečnosti.

Ako sa vyznať v informáciách na internete? – V prednáške rozoberáme štyri najpraktickejšie zručnosti mediálnej gramotnosti – čítanie s porozumením, prácu so zmanipulovanou fotografiou, rozoznávanie clickbaitov a hoaxov. Prednáška je doplnená praktickými príkladmi zo Slovenska aj zo sveta.