Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca sa predĺži do konca roka

Ak poskytnete ubytovanie človeku, ktorý utiekol pred vojnou na Ukrajine a hľadá bezpečie na Slovensku, aj naďalej dostanete príspevok. Vláda dnes schválila materiál z dielne ministerstva vnútra, ktorý predložil na rokovanie šéf rezortu Ivan Šimko. Príspevok na ubytovanie odídenca vo svojej domácnosti sa tak predlžuje do konca tohto roka.

Ministerstvo vnútra týmto reaguje na potrebu podporovať tie skupiny odídencov, ktoré zatiaľ nie sú schopné zabezpečiť si bývanie samostatne, z vlastných zdrojov. Zároveň tým rozširuje ponuku bývania o nehnuteľnosti v menej lukratívnych oblastiach, ktoré vlastníci na Slovensku mali problém prenajať. Dotačná schéma tak pomôže majiteľom i tým, ktorí potrebujú strechu nad hlavou a sú za pomoc vďační.

„Mnohí ubytovatelia si vytvorili s osobami z Ukrajiny naozaj priateľské vzťahy, ktoré pomáhajú vytvoriť prostredie vhodné na začlenenie sa do bežného života. Integrácia do spoločnosti a pokračovanie v bežnom spôsobe života sú veľmi dôležité a som preto rád, že na Slovensku vieme susedom z vojnou skúšanej Ukrajiny pomôcť s vytvorením druhého domova,” povedal minister vnútra SR Ivan Šimko.

Finančný príspevok ostáva v nezmenenej forme:

- 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

- 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Prijatiu návrhu predchádzali medzirezortné rokovania ako aj analýza samotnej potreby predĺženia príspevku.

Maximálna možná vyplácaná suma za ubytovanie odídencov so statusom dočasného útočiska v jednej nehnuteľnosti je 1 800 eur a to len na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.

Podrobnosti o zmluvných podmienkach a procese získania príspevku za ubytovanie odídenca nájdete na webe MV SR: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie