SASKA: Pre poplatky na internátoch sme sa obrátili s otvoreným listom na rektora UK

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave zavedie v tomto akademickom roku na svojich internátoch ročný poplatok 120 eur za využívanie súkromných elektrospotrebičov, ako sú napríklad mikrovlnka či žehlička. Okrem toho bude limitovať počet spotrebičov na jednej izbe na dva.

 

Predseda mládežníckej organizácie (mSaS) strany Sloboda a Solidarita Ladislav Kuna sa pre tieto neprijateľné zmeny obrátil s otvoreným listom na rektora UK Mareka Števčeka. V liste ho žiada, aby opätovne prehodnotil zavedenie nových poplatkov a našiel iné riešenie, ktoré bude citlivejšie nahliadať na záujmy a potreby študentiek a študentov UK.

„Predstava je to nepochopiteľná. Žiadam vás o pochopenie a empatiu voči študentkám a študentom, ktorí podobne, ako Univerzita Komenského, čelia náročnej situácii v súvislosti so socioekonomickými zmenami v našej spoločnosti. Pre ľudí môže byť úsmevné, že niekto tak vehementne protestuje proti tomu, aby ročne musel uhradiť približne 100 eur navyše. Týchto ľudí chcem ale upozorniť, že nie každý študent pochádza zo zabezpečených pomerov a sú takí, ktorí si musia poradiť s výdavkami za štúdium bez pomoci rodiny a okolia. Pre týchto študentov je každé euro dobré, a to obzvlášť v týchto náročných časoch,“ píše Ladislav Kuna v liste.

Predseda mSaS zároveň upozorňuje rektora UK na to, že okrem toho, že tento krok spôsobí problémy aktuálnym študentom, je tu ešte jeden negatívny aspekt. „Môže sa stať odstrašujúcim aj pre potenciálnych študentov, ktorých tak naša spoločnosť opäť o kúsok viac dotlačí k opusteniu Slovenska a výberu zahraničnej univerzity. Odliv mozgov považujem za jednu z hlavných výziev, pred ktorou naša krajina stojí a podobné kroky rozhodne nepomáhajú k jej riešeniu,“ doplnil L. Kuna.

Nie je podľa neho fér prenášať zlyhania manažmentu na študentov. „Opatrením a teda zavedením poplatkov je možné získať maximálne 500-tisíc eur ročne. Pritom mimoriadnu dotáciu na rekonštrukciu vo výške 5 miliónov eur Univerzita Komenského nevyužila,“ dodal predseda mSaS Ladislav Kuna s tým, že tieto prostriedky boli následne prerozdelené medzi iné vysoké školy.