Stanovisko k situácii vysielania TV Markíza v sieti Antik Telecom

Stanovisko k situácii vysielania TV Markíza v sieti Antik Telecom

Našej spoločnosti Antik Telecom bolo dňa 7.11.23 doručené odstúpenie od zmluvy medzi Markíza Slovakia, s.r.o. a nami o distribúcii programových služieb k 30.11.23. Chceme v prvom rade uistiť našich klientov, že vykonávame všetky kroky k tomu, aby o svoje obľúbené programy neprišli. O pripomienkach našej najsledovanejšej mediálnej skupiny dlhodobo vieme a v úzkom kontakte ešte s predchádzajúcim vedením televízie sme hľadali riešenia výhodné pre zákazníka aj vysielateľa.

Je pre nás prekvapením, že TV Markíza pristúpila v tomto čase k medializácii, keď riešenie situácie, ktoré plne zodpovedá našim vzájomným zmluvným podmienkam bolo k dispozícii aj s plánom jeho technického nasadenia, pričom po legislatívnej stránke je už dnes napríklad zverejnená nová Tarifa/ponuka služieb v zmysle platnej zmluvy s dobou účinnosti od 15.11.2023. Veríme teda, že si situáciu aj s novým vedením TV čoskoro vyjasníme a budeme spoločne môcť uistiť divákov o pokračovaní sledovania ich programov v Antiku.

„Záujmom Antiku aj mojim osobným je pokračovať v dlhodobej dobrej spolupráci medzi najväčšou mediálnou spoločnosťou a našou spoločnosťou. Vidím veľký priestor pri spoločnom prinášaní nových typov služieb s využitím inovačného potenciálu, ktorý máme k prospechu všetkých divákov,“ hovorí Igor Kolla, generálny riaditeľ Antik Telecom, s.r.o.

Pozadie:

Naša spoločnosť je dlhodobo lídrom v prinášaní nových produktov a služieb v oblasti televíznej retransmisie. Tieto riešenie prinášajú nielen atraktívne ponuky pre našich klientov ale vytváraním úplne nových obchodných príležitostí rastie aj celý trh, vrátane našich konkurentov a vysielateľov. V minulosti sme takto ako prví na trhu priniesli interaktívnu televíziu IPTV za dostupné ceny, čím sme výrazne prispeli k edukácii našich zákazníkov, neskôr sme sa stali priekopníkmi televízie cez internet – OTT, ktorá má dnes nezastupiteľný podiel na príjmoch nielen našich konkurentov ale výrazne prispieva k novým príjmom všetkých komerčných vysielateľov.

Rovnako postupujeme aj vo vzťahu k TV Markíza, ktorú považujeme za nášho dôležitého nielen obchodného partnera ale dlhoročného spolupracovníka pri prinášaní inovácií rôzneho druhu pre náš trh. Silným dôkazom nášho vzťahu je práve nasadenie nových produktov v čase zavedenia poplatkov zo strany slovenských komerčných poskytovateľov za šírenie retransmisie. Produktovou a obchodnou aktivitou Antiku sa nám v tom čase podarilo zabezpečiť, že viac ako 99 percent TV klientov našej spoločnosti si zvolilo a dodnes platí za vysielanie TV Markíza napriek opakovanému zvyšovaniu cien. Zároveň sme boli schopní uspokojiť aj malé množstvo klientov, ktorí si možno zdražené služby nemohli dovoliť. Zavedenie poplatkov za šírenie retransmisie slovenskými poskytovateľmi si vo svojom čase vyslúžilo rozsiahlu a výrazne negatívnu medializáciu tohto ich kroku v masovokomunikačných prostriedkoch. Antik sa nepridal k tejto v tom čase populárnej vlne negativizmu, ale naopak investoval na vlastné náklady do prieskumu záujmu klientov aj o platené služby a jeho výsledky široko zverejnil – presvedčivo ukázali veľký záujem verejnosti si slovenské komerčné stanice zazmluvniť aj po zavedení poplatkov.