Podali sme podnet na generálnu prokuratúru k nezákonnému vedeniu SIS

Podali sme podnet na generálnu prokuratúru k nezákonnému vedeniu SIS Foto: SIS

Keďže sme presvedčení o tom, že Pavol Gašpar je vo vedení SIS nezákonne, poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a zároveň predsedníčka parlamentného výboru na kontrolu SIS Mária Kolíková dnes podala na Generálnu prokuratúru SR podnet.

„Ide o veľmi vážny podnet, pretože som presvedčená o tom, že vedenie SIS je nezákonné a rovnako aj o tom, že Pavol Gašpar ju vedie nezákonne. Samotná zmena štatútu z 22. februára je nezákonná, je v rozpore so zákonom, ale aj s Ústavou, obchádzajú sa právomoci prezidentky, ale ide aj o to, že takýto základ v zákone vôbec nie je,“ vysvetlila Mária Kolíková. Zákon podľa nej nepredpokladá, že by SIS viedol námestník a už vôbec nie, že by práva a povinnosti prevádzal v súvislosti s riadením služby na ďalšieho námestníka. „Pavol Gašpar jednoducho vedie SIS v rozpore so zákonom,“ dodala.

Od generálneho prokurátora M. Kolíková žiada, aby ako jediný, ktorý môže aktuálne účinne konať, tak urobil čo najrýchlejšie a aby nastolil zákonnosť. „Očakávam od neho, že vydá protest proti rozhodnutiu, že je Pavol Gašpar námestníkom SIS, ale aj proti tomu, že je poverený ju viesť, ako aj proti tomu, že zmena štatútu bola urobená v rozpore so zákonom,“ vysvetlila s tým, že verí, že bude generálny prokurátor konať čo najskôr.

Poslankyňa za SaS súčasne žiada SIS o odtajnenie zmeny štatútu, resp. jednej vety v ňom, aj keď, ako sama povedala, už ani nie je čo odtajňovať, pretože zmena už bola medializovaná. Napokon aj Tibor Gašpar v diskusnom dueli s ňou pomerne detailne vysvetlil, čo sa vlastne menilo. „Verejnosť má ale právo vedieť, čo to je, pričom určite nič také, čo by ohrozovalo záujmy Slovenska,“ poznamenala M. Kolíková s tým, že je to účelové pravidlo, aby sa mohol stať Pavol Gašpar faktickým riaditeľom SIS.

Zároveň sa obracia na SIS aj cez infozákon a žiada o informáciu, ako vyzerá poverenie, ktoré Pavol Gašpar dostal a tiež, či predchádzajúci riaditeľ nejakým spôsobom obmedzil oprávnenia námestníkov SIS. „Domnievam sa, že môžu byť dnes fakticky traja námestníci SIS, ktorí ju môžu v plnom rozsahu viesť, pričom medzi nimi nie je žiadna hierarchia. V tomto právnom chaose jednoducho treba urobiť poriadok a ja namieste, aby generálny prokurátor čo najskôr konal,“ povedala na záver Mária Kolíková s tým, že práve jej podnety môžu dopomôcť k tomu, aby sa čo najskôr urobil poriadok.