DÔLEŽITÉ: Prečo pri cestách do zahraničia potrebujete Európsky preukaz zdravotného poistenia aj komerčné poistenie?

DÔLEŽITÉ: Prečo pri cestách do zahraničia potrebujete Európsky preukaz zdravotného poistenia aj komerčné poistenie? Ilustr. foto: VŠZP

Letné dovolenky a výlety sa ani minulý rok nezaobišli bez úrazov a zdravotných problémov. Lekára v zahraničí od júna do augusta 2023 vyhľadalo 5 499 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Najčastejšie potrebovali zubné ošetrenie, úhradu liekov a hospitalizáciu. Aby poistenci predišli nepríjemným situáciám, v prípade odkázanosti na zdravotnú starostlivosť za hranicami je potrebné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Poistencom zároveň odporúčame, aby pred každou cestou do zahraničia – bez ohľadu na cieľovú destináciu a účel cesty – uzavreli aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

Najviac poistencov VšZP, a to 2 657, potrebovalo počas minuloročného letného obdobia pomoc lekára v Českej republike. V Poľsku vyhľadalo zdravotnú starostlivosť 934 poistencov a 743 klientov ju využilo v Rakúsku. „Približne 400 poistencov potrebovalo lekára počas návštevy Nemecka, viac ako 320 ich bolo v Maďarsku a viac ako 160 poistencov využilo zdravotnú starostlivosť v Chorvátsku,“ dopĺňa manažérka komunikácie VšZP Marianna Bublavá.

Celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí počas minulého leta dosiahli takmer 3,68 milióna eur. „Najvyššie priemerné náklady na poistenca vychádzali v Nemecku, a to viac ako 103-tisíc eur, ktoré pokryli hospitalizáciu,“ spresňuje M. Bublavá.

V prípade, že poistenec VšZP potrebuje zdravotnú starostlivosť v zahraničí, môže ju čerpať na základe EPZP u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Preukaz je možné využiť aj u súkromného poskytovateľa, ak má uzavretú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu, teda je napojený na systém verejného zdravotného poistenia v krajine.

 Všeobecná zdravotná poisťovňa tento preukaz vydáva bezplatne

„Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť * v členských štátoch EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Využiť ho môže aj na čerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku, Macedónsku a v Čiernej Hore,“ vymenovala M. Bublavá.

EPZP je určený pre dočasné pobyty v zahraničí, ako je napríklad dovolenka či štúdium. Poistenci s EPZP v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia, resp., ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu.

Nezabudnite ani na komerčné poistenie

Štáty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia ako máme na Slovensku. „V týchto krajinách je súčasťou systému aj tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. A keďže z EPZP sú kryté len zdravotné výkony, ktoré sa v danej krajine štandardne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, poistenci bez uzavretej komerčnej poistky musia pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti počítať aj s doplatkami,“ upozorňuje M. Bublavá.

Najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia je preto kombinácia EPZP a komerčného poistenia. Poistenci VšZP ho môžu získať so zľavou až 60 %. Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu, že EPZP nepokrýva náklady za spoluúčasť poistenca, náklady za prevoz do SR a na repatriáciu, ale ani náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. „Treba mať na pamäti, že z verejného zdravotného poistenia nie je nikde vo svete hradené všetko, čo súvisí so starostlivosťou o zdravie. Preto pri každej ceste

do zahraničia, či už za oddychom alebo za prácou, odporúčame mať uzavreté aj komerčné poistenie, ktoré poistencovi vykrýva tieto náklady,“ zdôrazňuje M. Bublavá. Kompletné informácie o EPZP nájdete na stránke VšZP.

EPZP je k dispozícii aj elektronicky

V prípade, že si EPZP zabudnete, pomôže vám jeho elektronická verzia v mobilnej aplikácií VšZP. Okrem EPZP v nej nájdu poistenci aj svoj preukaz poistenca a v prípade, že má rodič v aplikácii pridané aj svoje deti, zobrazia sa mu aj ich digitálne preukazy. Preukaz poistenca či EPZP nájdu v aplikácii aj mladí od 15 rokov. VšZP im rovnako umožňuje využívanie benefitov, ktoré im ponúka mobilná aplikácia. Zníži sa tak riziko, že mladý človek stratí dôležité dokumenty v tábore či pri spoznávaní cudzích krajín.

Poistenci, ktorí sú súčasťou VšZP rodiny viac ako rok, sa s lekárom môžu zároveň spojiť aj prostredníctvom jedného z unikátnych benefitov v rámci programu Vernosť+. Cez benefit Dr. Nonstop+ sa môžu poistenci telefonicky alebo cez videohovor poradiť so všeobecným lekárom alebo pediatrom o svojom zdravotnom stave, prípadne o zdraví svojho dieťaťa, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zároveň si môžu dať predpísať liek. Balík služieb je možné zakúpiť si za zvýhodnený mesačný poplatok pre jednotlivca za 9,00 € alebo pre skupinu až 4 poistencov za 16,80 €. Ešte pred zakúpením balíka služieb je možné využiť dva kontakty s lekárom zdarma.

*Potrebná zdravotná starostlivosť je taká zdravotná starostlivosť, ktorej poskytnutie sa nedá vzhľadom na zdravotný stav poistenca odložiť do jeho návratu na Slovensko. Zahŕňa aj starostlivosť napr. pri chronických ochoreniach, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj dialýza, chemoterapia a pod., avšak ich poskytnutie si poistenec musí v mieste pobytu dopredu dohodnúť.

VšZP, a.s. je najväčšia a najdlhšie pôsobiaca zdravotná poisťovňa na Slovensku. Jej jediným akcionárom je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo zdravotníctva SR. Spoločnosť svojim klientom dlhodobo poskytuje komplexné služby v oblasti zdravotného poistenia. VšZP v roku 2021, 2022 a 2023 získala v najrozsiahlejšom prieskume zameranom na spotrebiteľskú dôveru ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii Zdravotné poisťovne.