List predsedu vlády R. Fica šéfredaktorovi denníka SME M. Kostolnému

Vážený pán šéfredaktor,

s plným porozumením beriem na vedomie, že počet predaných výtlačkov denníka SME neustále klesá a že podobne ako iné redakcie, aj Vy musíte zápasiť s vážnymi finančnými výzvami. Za týchto okolností je pochopiteľné, že hľadáte nové cesty k čitateľom. Ak ste sa rozhodli pre výraznú bulvarizáciu v minulosti inak seriózneho pravicového denníka, ide o rozhodnutie, ktoré musia aktéri politického života len rešpektovať.

Ako predseda vlády Slovenskej republiky a predseda politickej strany SMER – sociálna demokracia nemôžem však mlčky tolerovať podstatne nebezpečnejšie trendy objavujúce sa vo Vašom periodiku.

Ide najmä o neskrývanú snahu redaktorov denníka SME nahrádzať za každú cenu opozičné strany pri kritike vlády SR, čo prináša so sebou neakceptovateľne vysokú mieru subjektivity publikovaných informácií a názorov.

Pozoruhodný je aj častý výskyt nepravdivých informácií a dezinformácií, pri ktorých odmietate uverejniť opravu a ospravedlniť sa. Bola to nakoniec úplne nepravdivá informácia, ktorú ste uverejnili v súvislosti s mojím postojom k udalostiam na Ukrajine, ktorá ma viedla k napísaniu tohto otvoreného listu. Nielenže sme Vašu redakciu usvedčili predložením konkrétnych dôkazov. Namiesto ospravedlnenia ste pokračovali v neopodstatnených vyjadreniach.

Povážlivé je aj stupňovanie osobných útokov, ponižovania a znevažovania ústavných činiteľov v komentároch, s osobitným zameraním na predstaviteľov SMERU – sociálna demokracia. Jedným z ďalších dôvodov, prečo som sa rozhodol k tomuto kroku je aj navádzanie občanov Slovenskej republiky k demonštráciám a protestom, ako tomu bolo vo vydaní denníka SME v sobotu 7. decembra 2013.

Vážený pán šéfredaktor,

vyslovujem otvorene znepokojenie nad týmito trendmi a s ľútosťou musím konštatovať, že z Vášho denníka sa stal denník jednoznačne orientovaný na protivládnu agendu a neopodstatnené štvanie ľudí len preto, že politický vývoj na Slovensku, predovšetkým stabilita a široký sociálny dialóg, nevyhovujú politickým predstavám Vašej redakcie. Túto skutočnosť beriem na vedomie a som nútený sa jej prispôsobiť. Uvedomujem si, že miera kritiky verejne činných osôb je podstatne širšia ako v prípade ostaných občanov, ale túto základnú premisu vzťahu médií a verejných činiteľov neprijateľným spôsobom prekračujete.

S úctou

Robert Fico

predseda vlády SR