Predsedníčkou licenčnej rady sa stala bývalá novinárka

Predsedníčkou licenčnej rady sa stala bývalá novinárka Foto: RVR

Na rádiá a televízie bude dohliadať niekdajšia zástupkyňa šéfredaktora socialistického spravodajstva.

 


Súčasnému predsedovi Rady pre vysielanie a retransmisiu Milošovi Mistríkovi v blízkom období končí funkčné obdobie. Rada pre vysielanie a retransmisiu si dnes zvolila novú predsedníčku - Martu Danielovú, ktorá bola doposiaľ podpredsedníčka rady.

 

Parlament ju za členku rady zvolil v roku 2012, na návrh spoločnosti Slovak Millennium Development Goals a Spoločnosti Alexandra Dubčeka.

Danielová začínala ako redaktorka v rozhlase v roku 1968. V rokoch 1970 – 1976 bola redaktorkou zahraničného vysielania Československého rozhlasu v Prahe. Od roku 1976 až do roku 1999 bola zástupkyňou šéfredaktora Hlavnej redakcie spravodajstva v rozhlase.

Po odchode zo Slovenského rozhlasu sa stala šéfredaktorkou časopisu Slovenka, Dorka, Magazínu Dorky a riaditeľka Vydavateľstva Živena. V rokoch 2002 až 2006 bola opäť redaktorkou, editorkou a dramaturgičkou okruhu Rádio Slovensko.

"Plánujem nadviazať na dobré tradície v činnosti Rady a budem sa snažiť, aby Rada bola aj naďalej rešpektovaným orgánom, ktorý dôsledne dbá na dodržiavanie príslušných zákonov," povedala Danielová, ktorá bola v minulosti aj podpredsedníčkou Rady STV.

Miloš Mistrík bol predsedom Rady dvakrát. Po prvý raz v decembri 2008, v polovici jeho prvého funkčného obdobia. Druhýkrát sa stal predsedom vo februári 2011. „Bol som predsedom osem rokov a vždy som sa pokúšal spolu s kolegami dosiahnuť nezávislé a objektívne rozhodovanie, založené na odbornom posudzovaní vecí," povedal odchádzajúci predseda.

Mistrík sa plánuje vrátiť k akademickej práci. „Teraz prichádza čas, aby som sa opäť naplno mohol venovať vedeckej a pedagogickej činnosti v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV a na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Okrem toho mám rozbehnuté ďalšie spolupráce, napríklad s parížskou Sorbonnou," dodal Mistrík. Šesťročné funkčné obdobie člena rady mu uplynie vo februári 2017.

Voľbou Danielovej sa uvoľnila funkcia podpredsedu. Novým podpredsedom sa stal Ľubomír Kmec, ktorý je členom Rady takmer štyri roky a pôsobí v oblasti reklamného priemyslu, za člena rady ho v roku 2012 OZ Sonet.