Licenčná rada opäť pokutovala Farmu za nemorálny obsah

Licenčná rada opäť pokutovala Farmu za nemorálny obsah

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokračuje v pokutovaní reality show.

 


V utorok Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila televízii Markíza viacero pokút za Farmu. Najvyššiu - 10 tisíc eur - dostala za to, že 14. a 15. júna vo Farme odvysielala zábery, ktoré mohli ohroziť morálny vývin maloletých a aj za to, že pri relácii nebolo správne označenie vekovou skupinou. Ďalších 1500 eur pokuty dostala Markíza aj za vydanie relácie z 12. júna, rovnako aj v tomto prípade za nesprávne ozačenie vekovou kategóriou. Ďalších tisíc eur má televízia zaplatiť za propagáciu kosačky značky John Deere vo vydaní relácie zo 16. júna. Podla počtu sťažností, ktoré na Farmu chodiia, to pravdepodobne nie sú posledné sankcie. Nové správne konanie začala aj v prípade JOJkárskej Farmár hľadá ženu.

Ďalšiu pokutu 4 tisíc eur dostala Markíza za odvysielanie nepovoleného sponzorského odkazu. V Teleráne odznela propagačná zmienka o produkte Podkovičník produktu spoločnosti PROVITEX.

Pokutu dostala aj spoločnosť MAC TV vo výške 3 319 eur pretože v mesiacoch máj a jún nezabezpečila na Pluske vysielanie pre sluchovo a zrakovo postihnutých, tak ako jej to ukladá zákon. Ďalších 1500 eur dostala JOJ za nedodanie súvislého záznamu z vysielania z dňa 27. mája 2012 v časovom rozmedzí od 16:30 do 20:30 hod.