COVID-19: EÚ musí pomôcť aj médiám a kreatívnemu priemyslu, tvrdia poslanci

COVID-19: EÚ musí pomôcť aj médiám a kreatívnemu priemyslu, tvrdia poslanci Foto: ÚV SR

Európska únia musí prijať ďalšie opatrenia na podporu krízou sužovaných médií a kultúrneho sektora, vyhlásili v pondelok poslanci Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie.

 

Kultúrne a tvorivé odvetvia, najmä samostatní tvorcovia a malé a stredné podniky v oblasti kultúry, ako aj mediálny sektor sú decimovaní prebiehajúcou krízou, ktorá je následkom pandémie COVID-19. Európska únia preto musí urobiť viac na ich podporu, zdôraznili poslanci Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie v pondelok v liste adresovanom komisárovi pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi a komisárke pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariyi Gabriel, ktorý v mene výboru zaslala Európskej komisii jeho predsedníčka Sabine Verheyen.

Podpora pre médiá v núdzi

Médiá a tlač zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri prinášaní presných informácií a dôsledného spravodajstva. Sú zásadnou protiváhou proti nepravdivým správam a dezinformáciám, zdôraznili poslanci. V súčasnosti však čelia výraznému poklesu príjmov z inzercie, ktorý v niektorých členských štátoch dosiahol až 80%, ako aj neistej budúcnosti, dodali.

Zákonodarcovia preto vyzvali Európsku komisiu, aby sa zaoberala možnosťou zriadiť núdzový fond na podporu médií a tlače. Tento fond by mal byť podľa poslancov financovaný z prostriedkov, ktoré v dôsledku prepuknutia pandémie COVID-19 nemôžu byť využité na pôvodné účely.

Poslanci pripomínajú, že kultúrne a tvorivé odvetvia pozostávajú z mnohých samostatných tvorcov, malých a stredných podnikov, ako aj z organizácií s charitatívnym statusom - vrátane nadácií. V dôsledku ich postavenia je pre nich ťažšie získať podporu z vnútroštátnych či úniových zdrojov, dodávajú.

Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Komisiu, aby zvážila posilnenie rozpočtu Záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory (program Kreatívna Európa), a to využitím prostriedkov vyčlenených na rok 2021 či presunom financií z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Do úvahy by podľa zákonodarcov mohlo pripadať aj vytvorenie ad hoc finančného nástroja v rámci Európskeho investičného fondu, ktorý by umožňoval presun prostriedkov na podporu krízou postihnutých sektorov.

„Zmeny v pravidlách čerpania štrukturálnych fondov, ktoré v piatok schválil Európsky parlament, môžu pomôcť uvoľniť ďalšie financie. Projekty, ktoré sa týkajú dopadov pandémie COVID-19, tak aktuálne spadajú pod 100% financovanie [zo strany EÚ] a pravidlá týkajúce sa tematickej koncentrácie boli uvoľnené, takže prostriedky je možné jednoduchšie nasmerovať tam, kde sú najviac potrebné,‟ vyhlásila predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie Sabine Verheyen.

„Tieto prostriedky sa musia urýchlene dostať ku kultúrnemu a kreatívnemu odvetviu a k mediálnemu sektoru - a byť prispôsobené ich špecifickým obchodným modelom a konkrétnym potrebám. Vyzývame Komisiu a členské štáty, aby zaistili, že podpora sa dostane ku všetkým, ktorí ju potrebujú. Zároveň však potrebujeme urobiť viac na úrovni EÚ, aby bolo týmto sektorom možné poskytnúť individuálne prispôsobenú podporu a aby mali prístup k úverom a financovaniu,‟ dodala poslankyňa Verheyen.