Novinárske organizácie napísali novému majiteľovi Markízy otvorený list

Novinárske organizácie napísali novému majiteľovi Markízy otvorený list

Niekoľko novinárskych organizácií, medzi nimi Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) alebo Reportéri bez hraníc (RSF), sa obrátilo na Petra Kellnera, aby sa verejne zaviazal dodržiavať slobodu slova a redakčnú nezávislosť bez ohľadu na politické alebo finančné tlaky.

Kellnerova skupina PPF sa stala novým vlastníkom spoločnosti Central European Media Enterprises (CME), pod ktorú spadá napríklad Markíza alebo česká televízia Nova.

 Organizácie na ochranu novinárov a slobody slova pripomínajú, že akvizícia PPF, na základe ktorej pripadlo vyše 30 televíznych staníc vysielajúcich pre približne 45 miliónov divákov, bude mať ďalekosiahly dopad na mediálne prostredie v stredovýchodnej Európe. Obchod prišiel v čase, keď sa sloboda médií a nezávislá žurnalistika v tomto regióne ocitli pod významným tlakom. "Skupine PPF pripadne zodpovednosť ... ako v každej demokratickej spoločnosti prinášať občanom nezávislé informácie týkajúce sa verejných záležitostí," uvádza sa v otvorenom liste adresovanom Kellnerovi. "Je nevyhnutné, aby to PPF splnila."

Za kľúčové považujú, aby PPF dodržala zásady redakčnej nezávislosti vzhľadom k tomu, že televízie, ktoré teraz vlastní, hrajú dôležitú úlohu vo verejnej debate v jednotlivých krajinách. Novinárske organizácie vyzývajú, aby sa skupina PPF vyhla propagovaniu obchodných alebo politických záujmov. "Novinári musia mať možnosť sledovať kauzy bez ohľadu na to, kam zasahujú," píše sa tiež v liste. V súvislosti s podnikaním PPF v Číne organizácie Kellnera žiadajú, aby "bez ohľadu na dôsledky pre ďalšie investície alebo vzťahy" zaistil, aby televízie patriace do CME mali slobodu pokiaľ ide o kritiku čínskej politiky alebo investícií vo svojich krajinách a aby neboli vystavené tlaku, že majú svoje postoje zmierniť alebo sa určitým témam vyhýbať.

PPF zverejnila za krátko svoju reakciu.

 

 

"Sme presvedčení, že potreba názorovej plurality je pevne zakotvená už v snahe o čo najväčší divácky zásah a priestor na vysoko konkurenčnom televíznom a mediálnom trhu. Ako PPF, tak CME, rešpektujú a zároveň vyžadujú nezávislú, objektívnu a pluralitnú žurnalistiku, ktorá zodpovedá najvyšším profesionálnym štandardom. Tieto ciele PPF ostatne verejne deklarovala už pri dokončení celého procesu prevzatia CME, "uviedol výkonný riaditeľ CME v ČR, Rumunsku, na Slovensku a Slovinsku Didier Stoessel. PPF podľa neho verí v slobodu, demokraciu, podnikateľského ducha, v profesionalitu a názorovú pluralitu. To sú hodnoty, ku ktorým sa v rámci spoločenskej zodpovednosti bude hlásiť aj pri vlastníctve média, akým je CME.

Novinárske organizácie uvádzajú, že sa na Kellnera obracajú aj kvôli tomu, že riaditeľ pre vzťahy s verejným sektorom skupiny PPF Vladimír Mlynář pred časom nechcel dopredu vyvrátiť obavy, že by PPF mohla prostredníctvom Novy a skupiny CME presadzovať svoje ekonomické alebo politické záujmy. Mlynář v rozhovore na ČT24 povedal, že "každý, kto si kúpi majetok, vrátane médií, a zaplatí za neho veľké peniaze, má právo s ním nakladať". Povedal, že PPF bude vytvárať "slušnú, vyváženú komerčné televíziu".