Sulík a Heger sa dohodli na zrušení koncesionárskych poplatkov. Čo na to RTVS?

Sulík a Heger sa dohodli na zrušení koncesionárskych poplatkov. Čo na to RTVS? Ilustr. foto: Omediach.com

V utorok večer sa Eduard Heger a Richard Sulík dohodli na rozpočte a odchode Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Súčasťou dohody okrem iného je aj zrušenie koncesionárskych poplatkov.

„Súčasťou rozpočtu budú výdavkové limity, zdanenie ruskej ropy, prepravy plynu, liehu a hazardu. Zároveň budú súčasťou rozpočtu nižšie dane – 10 percent DPH na gastro a športoviská, koniec koncesionárskych poplatkov,“ povedal bez ďalších podrobností k poplatkom za rozhlas a televíziu premiér Eduard Heger.

Sulík vysvetlil, že RTVS bude financovaná celá zo štátneho rozpočtu.

Zrušenie tzv. koncesionárskych poplatkov je nová téma, ktorá prekvapila aj samotnú RTVS.

Táto zmena môže mať veľký vplyv na ďalšie fungovanie RTVS a je potrebné čím skôr otvoriť odbornú diskusiu medzi Ministerstvom kultúry SR, Výborom NR SR pre kultúru a médiá a RTVS, myslí si vedenie RTVS.

"Chápem, že ide o dôležité rozhodnutie ovplyvňujúce celý budúci rok. Podmienka zrušenia koncesií však potrebuje dôslednú odbornú analýzu a diskusiu o dopade takéhoto riešenia na ďalšiu existenciu verejnoprávneho vysielateľa. Vždy som bol zástancom koncesií a považujem ich stále za garanciu nezávislosti RTVS. Je pravdou, že postupne sa ich výber rôznymi právnymi úpravami obmedzoval a RTVS dodnes na tieto úpravy dopláca," píše v stanovisku šéf RTVS Ľuboš Machaj, podľa ktorého by bolo veľmi nešťastné, keby takého rozhodnutie politických elít problémy ohľadom systémového financovania verejnoprávneho vysielateľa ešte prehĺbilo.

"Je preto veľmi dôležité, aby po takomto rozhodnutí nasledovala odborná diskusia a príprava legislatívy, ktorá by garantovala riešenie dlhodobého podfinancovania RTVS a jej nezávislosť od politických záujmov. Očakávam preto, že sa na pôde ministerstva kultúry a parlamentného Výboru pre kultúru a médiá čo najskôr takáto diskusia zrealizuje," povedal Machaj. Podľa neho pre ďalšie fungovanie RTVS je zásadné, aby bola garantovaná výška financií zo štátneho rozpočtu a zabezpečila sa ich ochrana od akýchkoľvek politických vplyvov. "Aj preto sú koncesie jedným z najtransparentnejších spôsobov financovania verejnoprávneho média. Dôležité je, aby bola legislatívne ošetrená aj valorizácia garantovanej sumy o infláciu, a aby boli vytvorené podmienky pre kompenzáciu všetkých strát, ktoré boli spôsobené RTVS prijatím rôznych legislatívnych opatrení v minulosti – oslobodenie niektorých koncesionárov od poplatkov a úlohy vyplývajúce pre RTVS z nového mediálneho zákona.“

K plánom zrušiť koncesionárske poplatky sa vyjadril aj predseda Rady RTVS

„Financovanie verejnoprávneho vysielateľa bez koncesionárskych poplatkov považujem za legitímnu úvahu, keďže takýto model funguje vo viacerých demokratických krajinách. Malo by sa to však udiať po serióznej odbornej diskusii, keďže aj ministerstvo kultúry, pod ktorého gesciu táto problematika patrí, doteraz presadzovalo zachovanie poplatkov. „Rovnako je potrebne predstaviť detailne  plán B, napríklad účinnosť takejto zásadnej zmeny vo fungovaní RTVS,“ píše v stanovisku pre Omediach.com predseda Rady Igor Gallo.

Práve v pondelok 19. decembra Rada RTVS po dlhých a zložitých rokovaniach s manažmentom telerozhlasu schválila vyrovnaný rozpočet RTVS na rok 2023, ktorý obsahuje príjmy za vyber koncesii vo výške 74,4 milióna eur. „Preto informácia o ich rušení, bez uvedenia akýchkoľvek iných detailov, spôsobila veľkú neistotu a obavu o budúcnosť RTVS. V aktuálnom kontexte to vnímam ako zbytočné politické dobrodružstvo, na ktoré môže doplatiť predovšetkým RTVS. Chcem veriť, že to nie je začiatok cesty made in Hungary s cieľom vytvoriť podmienky na zoštátnenie,“ dodáva Gallo.

Požiadali sme o stanovisko ministerstvo kultúry.