Reportéri bez hraníc vyzývajú majiteľov Markízy, aby prijali opatrenia na ochranu redakčnej nezávislosti v súlade s európskym právom

Reportéri bez hraníc vyzývajú majiteľov Markízy, aby prijali opatrenia na ochranu redakčnej nezávislosti v súlade s európskym právom Ilustr. foto: zamestnanci Markízy

Postupné sťažnosti na nátlak, ktorý na redakciu TV Markíza vyvíja vedenie, sú pre jeho majiteľov rozhodujúcou skúškou. Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) ich vyzývajú, aby prijali konkrétne opatrenia na ochranu redakčnej nezávislosti redakčného tímu v súlade s európskym zákonom o slobode médií.

Rokovania o zárukách redakčnej nezávislosti medzi vedením najväčšej slovenskej súkromnej stanice TV Markíza a jej novinármi sa 5. júna zdali na pokraji zlyhania. Vedenie sa síce zaviazalo rešpektovať „ žurnalistiku založenú na faktoch “, ale zároveň navrhlo, aby zamestnanci „neschopní akceptovať [jeho] etický rámec a [jeho] profesionálne štandardy “ rezignovali.

Slovensko ako člen Európskej únie musí schváliť mediálnu legislatívu nazývanú Európsky zákon o slobode médií (EMFA), ktorá požaduje záruky redakčnej nezávislosti pre verejné aj súkromné ​​médiá. Kauza TV Markíza je ilustráciou potreby takýchto záruk, upozorňuje vo vyhlásení RSF.

"Sťažnosti na nátlak na novinárov TV Markíza treba brať vážne. Jej vlastníci, CME a PPF, musia prijať konkrétne opatrenia, aby zaručili redakčnú nezávislosť kanála, ako aj transparentnosť svojich aktivít voči štátu. Spoločnosti by tak iba implementovali nedávno prijatý zákon EÚ o slobode médií. Hrozby pre TV Markíza sú lakmusovým papierikom pre schopnosti spoločností chrániť svoje redakcie v celej Európe pred ekonomickými a politickými tlakmi,“ povedal Pavol Szalai, vedúci oddelenia RSF pre EÚ-Balkán.

Rovnako ako ďalších 42 kanálov v šiestich krajinách strednej a východnej Európy, aj TV Markíza prevádzkuje spoločnosť Central European Media Enterprises (CME), ktorú od roku 2020 vlastní pražská PPF, skupina pôsobiaca v oblasti médií, dopravy alebo telekomunikácií.

V duchu európskej legislatívy , ktorá bola prijatá 13. marca a vstúpi do platnosti v najbližších mesiacoch, RSF vyzýva:
- vedenie TV Markíza pokračovať v rokovaniach so zástupcami novinárov o implementácii záruk redakčnej nezávislosti;
- spoločnosť CME pravidelne zverejňovať podrobné informácie o reklame prijímanej štátom na Slovensku a skupina PPF verejne informovať o svojich obchodných kontaktoch s orgánmi krajiny vo všetkých ekonomických odvetviach svojej činnosti.
- vláde SR, aby sa zdržala akéhokoľvek politického tlaku na TV Markíza a nezasahovala do rokovaní vedenia s redakciou.