Markíza dostala pokutu za reportáž o páde korčuliara bez prilby

Markíza dostala pokutu za reportáž o páde korčuliara bez prilby

Pokutu vo výške 6 tisíc eur dostala televízia za porušenie ustanovenia o ochrane ľudskej dôstojnosti. Dňa 29. apríla televízia v rámci Televíznych novín odvysielala príspevok Osudný pád na korčuliach a upútavku na tento príspevok, ktoré spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahli do ľudskej dôstojnosti a práva na súkromie muža snímaného na nemocničnom lôžku a do práva na súkromie ženy označenej ako sestra zraneného muža.

 


Podľa kancelárie rady „odvysielané zábery zachytávali muža v zlom zdravotnom stave, ležiaceho na nemocničnom lôžku so zdravotným golierom na krku a obväzom na hlave, čím bol zranený muž v príspevku zobrazený v stave preňho nedôstojnom bez aktívnej možnosti odporovať voči vyhotovovaniu obrazových záberov svojej osoby počas hospitalizácie v nemocnici vzhľadom na svoj zdravotný stav, a tým sa účinne brániť proti zásahom do jeho práva na zachovanie vlastnej dôstojnosti," píše sa v podkladových materiáloch lkancelárie rady.

 

„Vzhľadom na mimoriadne intímnu a citlivú povahu lekárskych údajov zraneného muža, ktorý bol navyše v príspevku ako aj v upútavke na príspevok jasne identifikovateľný pre svoje okolie bolo nepochybne zasiahnuté do jeho práva na súkromie zahŕňajúceho aj právo na zachovanie súkromného charakteru informácií o svojom zdravotnom stave," píšu odborníci z Kancelárie rady.

„Cieľom príspevku bolo ľudí dostatočne motivovať a preventívne varovať pre nebezpečenstvom nedostatočnej ochrany tela pri vykonávaní fyzickej činnosti akou je korčuľovanie. Máme za to, že práve presné poukázanie na možné negatívne následky nenosenia ochranných prostriedkov pri športoch, akým je korčuľovanie môže zabrániť do budúcnosti mnohým nežiaducim zraneniam," napísala vo svojom stanovisku pre radu televízia.

Hoci lekár v príspevku opisuje ako má vážne poškodenú pacient hlavu, a koľko má zranení, televízia tvrdí, že mala od neho osobne súhlas.  „K zranenému pacientovi nás pustili jeho ošetrujúci lekári a to po získaní súhlasu od tejto zranenej osoby.... Nestotožňujeme sa s názorom, že malo ísť o akúsi „bulvárnu reportáž" s cieľom nedôstojného ukazovania zraneného človeka. Zranený muž v čase nakrúcania bol pod vplyvom utišujúcich prostriedkov, netrpel bolesťou a našej prítomnosti v nemocničnej izbe vedel a prejavil súhlas, napriek tejto skutočnosti a po rozhovore s jeho ošetrujúcim lekárom, sme zraneného muža osobne na kameru nespovedali. Mužova príbuzná prejavila osobne ochotu o veci rozprávať, skutočnosť, že v situácii prejavila aj emócie nemôžu brániť tomu, aby nemohla vypovedať o svojej situácii a o svojich pocitov priamo, s možnosťou jej identifikácie pre divákov, hlavne, pokiaľ sama táto osoba nenamietala ani voči spôsobu ani voči obsahu rozhovoru."