Markíza nechce poskytovať signál HD zadarmo

Markíza nechce poskytovať signál HD zadarmo

Televízia Markíza rozposlala operátorom list, v ktorom ich upozorňuje, že im nebude poskytovať signál HD zadarmo.

 


Televízia to zdôvodňuje nákladmi vo výške približne 10 miliónov eur, ktoré investovala do inovácie štúdia a vysielacieho pracoviska za účelom poskytovania programov vo vysoko kvalitnom rozlíšení. „S týmito investíciami máme v úmysle pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Z toho dôvodu sme sa rozhodli neposkytovať prevádzkovateľom retransmisie HD signál našich programov bezplatne, ale za šírenie našich programových služieb v HD rozlíšení požadovať primeraný technický poplatok."

 

Technický poplatok bude aplikovaný od 1. mája, do toho dátumu Markíza oznamuje, že odvoláva všetky súhlasy udelené Markízou na šírenie HD verzie jej programových služieb.

Minulý týždeň sme požiadali o stanovisko hlavných operátorov, kde sme sa pýtali na ich reakciu a aký to bude mať vplyv na ich zákazníkov. Na otázky poslali odpovede UPC, Orange a Satro.

Orange (Peter Tóth): „Áno, televízia Markíza nás s takouto požiadavkou oslovila a v súčasnosti o nej rokujeme. Veríme, že zvýšené náklady na HD kanály v dôsledku požiadaviek televízie budú mať minimálny vplyv na koncové ceny pre našich zákazníkov," povedal pre Omédiách.com minulý týždeň Peter Tóth s Orange.

UPC (Jaroslav Kolár): „Naša spoločnosť ponúka stanice Markíza HD aj Dajto HD v základnom programovom balíčku, a za tieto dva stanice si neúčtuje žiadny extra poplatok za HD vysielanie. Náklady, ktoré by operátorom spôsobil zámer CME zaviesť nový poplatok za HD kanály, smeruje proti televíznym divákom, na ktorých by sa nútene preniesli. Túto iniciatívu preto nemôžeme akceptovať. V prípade, že sa napriek tomu CME rozhodne predmetný zámer zrealizovať, zvážime všetky možnosti, vrátane možnosti vyradiť tieto dve stanice z programovej ponuky. Alebo naopak, budeme nútení účtovať vysielateľovi rovnaký „technický poplatok" za zaradenie jeho HD staníc do programovej ponuky v dôsledku toho, že HD stanice v porovnaní s SD stanicami vyžadujú niekoľkonásobne vyššiu kapacitu pri ich retransmisii k zákazníkom. A to, pochopiteľne, výrazne zvyšuje náklady prevádzkovateľom televíznej retransmisie na prevádzku a údržbu sietí, ako i vyššie investičné technologické náklady."

Satro (Marek Michalík)" „Jedná s o nezvyčajnú situáciu, ktorú budeme riešiť v súčinnosti s ďalšími operátormi. Momentálne všetky slovenské HD kanály poskytujeme zákazníkom bez doplatku, napriek tomu, že s prepravou HD kanálov máme oveľa vyššie náklady ako s ich SD verziami. Momentálne túto službu pre TV Markíza poskytujeme bezodplatne napriek našim zvýšeným nákladom. Snaha spoločnosti spoplatniť tieto kanály je v konečnom dôsledku snahou prostredníctvom káblových operátorov vyberať poplatky od jej divákov. Podľa nášho názoru stanica, ktorej podstatnú časť vysielania tvorí reklama, by svojich divákov nemala spoplatňovať."

Aktualizácia o vyjadrenie stanoviska TV Markíza: "Prístup k vysielaniu televízií Markíza, Doma a Dajto prostredníctvom operátorov sa pre divákov nijako nemení, SD verziu ponúkame naďalej bez akejkoľvej zmeny alebo poplatkov. Pripravované rokovania sa týkajú len HD verzie, ktorú väčšina operátorov ponúka v rozšírených balíkoch, keďže sme do tohto projektu investovali viac ako 10 miliónov eur."

O liste informovalo aj Žive.sk.