Vysielanie RTVS pre národnostné menšiny čakajú zmeny

Vysielanie RTVS pre národnostné menšiny čakajú zmeny

Prípravu zmien vo vysielaní pre národnostné menšiny potvrdil generálny riaditeľ RTVS Václav Mika na osobnom stretnutí s Máriou Jedličkovou, poverenou plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny začiatkom júna.

Rokovanie iniciovala Jedličková, ktorá predniesla Mikovi podnety a pripomienky členov a členiek Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny vznesených na jeho zasadnutiach.

Generálny riaditeľ RTVS na stretnutí avizoval, že sa pripravujú opatrenia, ktoré budú viesť k vytvoreniu priestoru pre lepšie naplnenie týchto potrieb, a tým aj väčšiu spokojnosť u divákov - príslušníkov národnostných menšín. Konkrétnejšiu podobu by mali nadobudnúť koncom leta.

RTVS ako inštitúcia v roku 2013 nemenila štruktúru, ale sústredila sa na obsahové zmeny vysielaných programov. V uplynulom roku RTVS odvysielala spolu 5 263 hodín národnostného programu v rozhlasovom vysielaní a 205 hodín v televíznom vysielaní. Programy národnostného vysielania - spravodajské, publicistické alebo dokumentárne - dramaturgicky a redakčne pripravujú príslušníci danej národnostnej menšiny. Najväčší vysielací priestor majú maďarská, rusínska a rómska národnostná menšina. Predstavitelia ostatných národnostných menšín konštatujú, že informovanosť o ich živote je buď nedostatočná alebo v nevyhovujúcej periodicite. Vysielanie napríklad v chorvátskom a bulharskom jazyku v RTVS nie je.

V Koncepcii riadenia a rozvoja RTVS je jednou zo štyroch základných úloh RTVS aj vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na Slovensku v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva. Po zlúčení rozhlasu a televízie zabezpečuje vysielanie pre menšiny Centrum národnostného vysielania