RTVS odvysiela výnimočné dokumenty

RTVS odvysiela výnimočné dokumenty

Felvidék, Paralelné životy, Lyrik, Moje rómske deti. Jeseň na Dvojke bude aj v znamení dobrých dokumentov.

MOJE RÓMSKE DETI

Televízna verzia kinodokumentu Všetky moje deti. Ústrednou postavou filmu je farár Marián Kuffa. Vo filme ho ale divák vidí skôr v zašpinených montérkach a sleduje drámu misie do prostredia biedy a beznádeje v zabudnutých rómskych osadách. Pomáhajú mu bývalí kriminálnici a alkoholici z komunity, ktorú pred 25 rokmi založil v Žakovciach. Film je o boji Kuffu s drsnou realitou: chce, aby „jeho deti" objavili svoje schopnosti, naučili sa nezávidieť si a pomáhať jeden druhému.

FELVIDÉK

Dlhometrážny dokument o slovensko-maďarských vzťahoch na pozadí rodinnej histórie. 27. februára 1946 podpísali slovenský a maďarský minister zahraničných vecí Vladimír Clementis a János Gyöngyösi zmluvu o výmene obyvateľstva, na základe ktorej mohli zo Slovenska vysťahovať toľko Maďarov, koľko Slovákov sa dobrovoľne prihlásilo k repatriácii. Približne 89 660 Maďarov muselo odísť a navrátilo sa okolo 71 787 Slovákov. Film Felvidék hovorí o tom, ako presídľovanie zasiahlo osudy ľudí na oboch stranách, hovorí. Čo nedokážu rozpovedať svedkovia doby či filmové archívy, dopovedia animované príbehy aj s hudbou Jany Kirschner.

LYRIK

Slovenský dokumentárny film mapuje život a dielo historika Jána Mlynárika (1933- 2012), ktoré sa odvíjali blízko kontroverzných udalostí v bývalom Československu. Ponúka odpoveď na niektoré otázky týkajúce sa stavu spoločnosti v dvoch, dnes už samostatných štátoch.

PARALELNÉ ŽIVOTY

Spoločný projekt s Divadelnou Nitrou – príbehy ľudí prenasledovaných ŠTB 20. storočie očami tajnej polície.

DETI MILÉNIA

Časozberné dokumenty o talentovaných deťoch narodených na prelome tisícročí .V tejto fáze celoživotného časozberného cyklu je detstvo a adolescencia 24 protagonistov projektu v štyroch sériach po 6 protagonistov.

SLOVÁ, KTORÉ ZMENILI SVET

Séria dokumentov o prejavoch významných osobností 20. storočia

UTORKOVÉ INVESTIGATÍVNE DOKUMENTY kontroverzné pohľady na svet financií, zahraničnej politiky či jadrovej energie

ANDREA ZA HRANICOU (štvrtok) séria zážitkových dokumentov s herečkou Andreou Kerestešovou v Ázii a Južnej Amerike.

UNIVESRUM (piatok) prírodopisné dokumenty

Nové formáty na Dvojke:

NEBOJME SA SLOVENČINY nový zábavno-vzdelávací cyklus o správnom používaní spisovného jazyka v každodennom živote – s moderátormi Kristínou Grepelovou a Tomášom Palonderom.

DIELO Z DEPOZITÁRA krátky formát o objavovaní zaujímavých výtvarných diel v depozitároch slovenských galérií.