Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na Slovensku je cez satelit

Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na Slovensku je cez satelit Ilustr.foto Towercom

Regulačný úrad zisťoval, aký spôsob príjmu televízneho signálu sa na Slovensku používa najčastejšie.

 

 

Ku koncu roku 2014 viac ako milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného prístupu k satelitnému televíznemu a rozhlasovému vysielaniu (DVB-S) na základe zmluvy uzavretej s poskytovateľom služby. Diváci mali na výber štyri satelitné platformy, informuje Regulačný úrad.

Druhý najpopulárnejší spôsob plateného príjmu bol káblový distribučný systém (tzv. „káblová televízia"). Káblové distribučné systémy vykázali v rovnakom čase 470 tisíc aktívnych prípojok z toho 209 tisíc bolo využívaných pre služby digitálneho TV vysielania (DVB-C).

Tretí najpopulárnejší spôsob bol prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV), kde bolo v danom čase aktívnych 244 tisíc prípojok.

Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Občania majú možnosť prijímať televízne programy, okrem už spomenutých možností, aj prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete a bezplatného alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T).