Sankciu dostali: RTVS, JOJ aj Radio One

Sankciu dostali: RTVS, JOJ aj Radio One

Licenčná rada udelila predchádzajúci súhlas na vstup nemeckého vlastníka do Rádia Expres a potrestala Radio One, RTVS a televíziu JOJ

 

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom poslednom zasadnutí uložila RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie ustanovenia zákona o objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, ktorý prikazuje oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. Zákon mal byť porušený v Správach STV z 8. augusta minulého roka v príspevku Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi.

Upozornenie na porušenie zákona dostalo aj Radio One z Nitry, za to, že dňa 7. januára nevyužíval vysielateľ frekvencie v Leviciach, Zlatých Moravciach a dňa 3. januára v Lučenci, Handlovej, Novej Bani a Ružomberku na účely, na ktoré mu boli pridelené.

Rada dala pokutu 1 500 eur televízii JOJ za to, že rade neposkytla na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farmár hľadá ženu zo dňa 8. septembra minulého roka.

Zároveň rada udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa D.EXPRES z akcionárov Emmis International Holding B.V., Amsterdam a Evy Babitzovej na nemeckú spoločnosť Bauer Ausland.