Slovenská a česká UPC sa spoja

Slovenská a česká UPC sa spoja Ilustr. foto: UPC

Spoločnosť UPC dnes oznámila, že s účinnosťou od 1. apríla 2016 integruje svoje prevádzky UPC v Českej republike a Slovenskej republike.


„Spojením UPC v Česku a UPC na Slovensku vzniká v regióne Strednej a Východnej Európy druhá najdôležitejšia prevádzková operácia spoločnosti Liberty Global CEE, materskej spoločnosti UPC," píše spoločnosť v tlačovej správe.

Spojená prevádzka bude mať celkové pokrytie 2 milióny domácností, 1 milión zákazníkov. Novú prevádzku bude dočasne viesť doterajší generálny riaditeľ UPC Broadband Slovnesko Martin Miller, ktorý bude zodpovedný za obidve prevádzky, ako aj za integračný proces spojených entít, na obdobie než bude menovaný nový manažment.

"Som presvedčená, že integrácia prevádzok bude v prospech zákazníkov spoločnosti UPC na Slovensku nielen vďaka rýchlejšiemu prístupu k uvádzaným inováciám, ale aj harmonizovanému obchodnému prístupu, a rovnako vďaka úsporám z rozsahu novej prevádzky. Nová štruktúra prispeje taktiež k lepšej alokácii kapitálu a výmene osvedčených postupov, čo vytvorí priestor na posilnenie konkurencieschopnosti obdivoch spoločností na trhu," povedala Severina Pascu, generálna riaditeľka spoločnosti Liberty Global CEE.

"Zákazníkov a poskytovaných služieb sa táto zmena nedotkne," povedal pre Omédiách.com hovorca Jaroslav Kolár.