Tamara Valková sa vzdáva predsedníctva SSN Foto: zstvs.sk

Predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov rozposlala list členom syndikátu, kde im oznamuje, že k 1. máju rezignuje na funkciu.

 


„Vzhľadom na nemožnosť presadiť u členov predstavenstva návrhy na fungovanie, smerovanie a nutnosť zásadnej reorganizácie syndikátu a na antagonistické postoje voči mojej osobe, som nútená abdikovať na post predsedníčky SSN," napísala Valková, ktorá prišla do vedenia syndikátu na jeseň v roku 2012.

 

„Moje pôsobenie na stoličke predsedníčky SSN bolo od prvej minúty pôsobením hasiča stojaceho pred horiacim lesom, nemajúceho vodu a ani odhodlaných bojovníkov. Ten les podpálili sami a keď sa aj podarilo čosi uhasiť, rýchlo rozdúchavali pahrebu. Je to smutné, ale je to fakt," napísala v liste, o ktorom písala aj agentúra SITA.

SSN sa chystá na nový snem. „Chcela som, hlavne sama pred sebou, dodržať záväzky, ktoré mi vyplývajú z funkcie predsedu. Chcela som vám, ako členom, pred snemom zodpovedať a načrtnúť východiská. Nemám sa, pravdepodobne na rozdiel od iných, čoho báť a čo skrývať. Žiaľ, ani toto mi nebolo umožnené Predstavenstvom podporovaným Kontrolnou radou, ktorá sa pasovala do riadiaceho orgánu a nerešpektuje tým nielen Stanovy. Veď napokon, chcú spoločne "iba" do katastra doslova a do písmena napísať iného majiteľa budovy tzv. zabezpečovacou zmluvou, ktorú predložili," napísala Valková, ktorá si myslí, že novým štatutárom bude Klára Grosmannová.

„Vzdávam sa funkcie predsedníčky k 1.máju 2014, lebo nie je možné na základe vyššie uvedeného zodpovedne pracovať v prospech novinárov a organizácie a som pranierovaná za to, že som vašu organizáciu pred rokom zachránila spred bankrotu," napísala Valková, ktorá upozorňuje na hroziaci krach inštitúcie, potrebu zmeny a posledný mesiac dostala vyhrážky, ktoré rieši polícia.