Premiéra Roberta Fica postrelili, Danko dáva postrelenie za vinu novinárom (FOTO) Ilustr. foto: Facebook Robert Fico

Premiéra Roberta Fica postrelili, Danko dáva postrelenie za vinu novinárom (FOTO)

Rada Audiovizuálneho fondu zvolila Martina Šmatláka za riaditeľa

Na verejnom vypočutí dňa 29. apríla 2014 sa zúčastnil jediný kandidát Martin Šmatlák, ktorý bol po prezentácii svojho projektu riadenia a rozvoja prítomnými členmi rady jednohlasne zvolený za riaditeľa Audiovizuálneho fondu na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Martin Šmatlák (1961) v roku 1984 ukončil štúdium odboru filmová veda na Divadelnej fakulte VŠMU, na ktorej v roku 1985 absolvoval aj štátnu rigoróznu skúšku na titul PhDr. a v roku 1997 habilitačné konanie na vymenovanie za docenta.

Po skončení štúdií pracoval v SAV a vo vydavateľstve Obzor ako jeden zo zakladajúcich redaktorov a neskôr ako vedúci redaktor časopisu Dialóg. V rokoch 1991 až 1993 pôsobil ako riaditeľ Slovenského filmového ústavu, od roku 1993 pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave, kde popri pedagogickej činnosti vykonával aj funkcie vedúceho katedry Produkcie a distribúcie filmového umenia a multimédií, prodekana Filmovej a televíznej fakulty, prorektora pre zahraničie a styk s verejnosťou a predsedu akademického senátu VŠMU. V súčasnosti je členom správnej rady VŠMU a členom akademického senátu FTF.

V rokoch 1998 až 2000 pracoval ako riaditeľ koncepcie a stratégie v STV, v rokoch 2001 a 2002 bol generálnym riaditeľom sekcie médií a audiovízie na Ministerstve kultúry. Neskôr bol výkonným riaditeľom Klubu reklamných agentúr Slovenska a v období 2003 až 2007 pracoval v TV JOJ ako šéfredaktor vlastnej tvorby a manažér akvizícií.