Medzi novými členmi Rady Audiovizuálneho fondu je aj Heriban. Volilo sa vedenie

Medzi novými členmi Rady Audiovizuálneho fondu je aj Heriban. Volilo sa vedenie

Miloslav Luther je opäť predsedom Rady Audiovizuálneho fondu.


Šiestim členom Rady Audiovizuálneho fondu, ktorý rozhoduje o tom, na aké audiovizuálne diela pôjdu štátne paniaze, uplynulo koncom marca ich šesťročné funkčné obdobie.
Minister kultúry Marek Maďarič v pondelok 30. marca 2015 vymenoval šiestich členov rady Audiovizuálneho fondu:

Ivo Brachtl za oblasť nezávislých producentov

Marta Gajdošíková za RTVS

Jozef Heriban za televíznych vysielateľov na základe licencie

Miloslav Luther a Stanislav Párnický za oblasť tvorby slovenských audiovizuálnych diel

Róbert Ťavoda za oblasť poskytovania retransmisie.

Okrem novovymenovaných členov radu fondu tvoria aj Ľuba Féglová za oblasť distribúcie audiovizuálnych diel, Ľubomír Čechovič za nezávislých producentov a Anton Škreko za ministerstvo kultúry.

Rada 15. apríla na svojom prvom rokovaní v novom zložení si zvolila svojho predsedu aj podpredsedu na funkčné obdobie dvoch rokov. Predsedom rady fondu sa stal Miloslav Luther a za podpredsedu rady bol zvolený Róbert Ťavoda. Obaja v týchto funkciách už pôsobili aj v predchádzajúcom období.