Prichádza nové Rádio Rock. Štartuje o pár dní

Prichádza nové Rádio Rock. Štartuje o pár dní

Daniel Šturm vedie marketing Home Creditu Foto. Home Credit

Do Home Creditu prichádza Daniel Šturm ako riaditeľ divízie marketing. Bude zodpovedný za všetku marketingovú komunikáciu pre Slovensko a Českú republiku. Okrem toho do jeho kompetencií prechádza taktiež retailové poistenie a riadenie zákazníckej skúsenosti.

 

 

Daniel Šturm predtým pôsobil napríklad v Českej sporiteľni. V Home Credite bude zodpovedný najmä za marketingovú komunikáciu a kampane, online marketing, poistenie a v neposlednej rade taktiež riadenie zákazníckej skúsenosti. Všetky tieto aktivity bude riadiť spoločne pre slovenský aj český trh. Daniel Šturm v pozícii strieda Jakuba Petřinu, ktorý sa teraz bude plne venovať len Air Bank.

„Som rád za príležitosť, ktorú som dostal. Inovácie a riadenie zákazníckej skúsenosti patria medzi základné piliere, na ktorých Home Credit v súčasnosti stavia svoju stratégiu, čo je perspektívna vízia. Budem sa snažiť naplno využiť potenciál jednak svoj aj Home Creditu. Oceňujem taktiež priateľskú atmosféru, ktorá v Home Credite panuje," hovorí k svojmu nástupu do novej funckie Daniel Šturm.