Nadácia Národnej banky Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne zakladajú FinQ Centrum s cieľom rozšíriť finančné vzdelávanie na školách

Nadácia Národnej banky Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne zakladajú FinQ Centrum s cieľom rozšíriť finančné vzdelávanie na školách Foto: FinQ

Program FinQ vstupuje do novej etapy. Vznik neziskovej organizácie FinQ Centrum je spoločná iniciatíva Nadácie Národnej banky Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne s cieľom zvýšiť kvalitu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry na školách inovatívnym a systematickým spôsobom, ktorý je pre deti atraktívny a užitočný pre praktický život.

Kľúčovým pilierom neziskovej organizácie FinQ Centrum, n.o. je inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry FinQ, ktorý funguje už tretí rok. Vznik FinQ Centra posúva tento už overený program do novej etapy, ktorá znamená významný krok v úsilí oboch nadácií prispieť ku kvalitatívnej zmene v oblasti finančného vzdelávania na základných a stredných školách.

„V Nadácii Národnej banky Slovenska si uvedomujeme, že vzdelávať mladú generáciu v oblasti osobných financií je nesmierne dôležité. Vyššia úroveň finančnej gramotnosti zvyšuje kvalitu života v spoločnosti a pomáha ľuďom robiť informované rozhodnutia, pretože na základe získaných finančných znalostí lepšie rozumejú súvislostiam v práci, podnikaní či každodennom živote. Zapojiť sa do programu FinQ je pre nás prirodzeným pokračovaním našich doterajších aktivít,“ priblížil Michal Horváth, predseda Správnej rady Nadácie Národnej banky Slovenska.

Foto: FinQ

FinQ je navrhnutý ako program celej školy a je realizovaný v súlade s oprávnením MŠVVaŠ SR o inovatívnom vzdelávaní učiteľov pre rozvoj profesijných kompetencií nevyhnutných pre 21. storočie. Program je vypracovaný odbornou vedeckou metodikou DaCoSiDe spoločnosti EDUAWEN EUROPE.

„Máme radosť, že výsledky programu FinQ potvrdzujú jeho kvalitu a prínos pre žiakov i učiteľov a tešíme sa, že prostredníctvom FinQ Centra sa bude program FinQ ďalej rozširovať v regiónoch Slovenska. Spolupráca Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Národnej banky Slovenska prináša potenciál zintenzívniť kvalitu rozvoja finančnej kultúry na školách, aby nám vyrástla generácia uvedomelých mladých ľudí,“ povedal o FinQ Štefan Máj, predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Nominácia programu FinQ na významnú svetovú cenu UNESCO

Cena UNESCO-Hamdan sa udeľuje každé dva roky a oceňuje iniciatívy zamerané na rozvoj učiteľskej profesie. Ide o prestížnu cenu pre inovatívne vzdelávacie programy z celého sveta. Výsledky budú známe v druhej polovici tohto roka. Nomináciu FinQ programu za Slovenskú republiku schválila Slovenská komisia pre UNESCO. Na ocenenie program FinQ navrhlo Gymnázium Metodova v Bratislave, ktoré je doň úspešne zapojené už od samotného začiatku.
Učitelia na FinQ oceňujú prepracované metodické materiály, ktoré im uľahčujú výučbu na hodinách a umožňujú im skutočne komplexnú prípravu. Pozitívne hodnotia intenzívnejšiu spoluprácu s kolegami z iných predmetov, keďže FinQ nie je hodina navyše, ale práve naopak, dá sa aplikovať v akomkoľvek predmete – slovenčine, dejepise, či dokonca telesnej výchove.

Foto: FinQ

Ambiciózne ciele do budúcna

Novovzniknuté FinQ Centrum, n.o. sa sústredí na rozvoj finančného vzdelávania na školách, na zvyšovanie kompetencií pedagógov, aby mohli podporovať kritické, logické, systémové a kreatívne myslenie žiakov. Snahou FinQ Centra je rozšíriť program tak, aby v školskom roku 2025/2026 bol do programu zapojený každý tretí žiak základnej či strednej školy v SR. Aktuálne je FinQ implementované na 62 školách a do ďalšieho školského roka 2022/2023 je prihlásených 90 nových základných a stredných škôl.

„V dnešnom svete mladí ľudia potrebujú rozvíjať praktické zručnosti a kľúčové kompetencie, uplatňovať kritické a systémové myslenie. Sme presvedčení, že FinQ program, ktorý učí premýšľať, prepája ekonomický a sociálny kontext, osloví ďalších pedagógov, nadchne deti a prispeje k ich pripravenosti žiť plnohodnotný život,“ uviedla Danica Lacová, riaditeľka FinQ Centra.

FinQ Centrum je otvorené spolupráci s rôznymi iniciatívami podobného zamerania, podporuje prepájanie projektov a organizácií, pôsobiacich v oblasti finančného vzdelávania a tiež realizáciu výskumných aktivít v oblasti finančnej kultúry a jej rozvoja.