SWAN bude vďaka novému strategickému investorovi pokračovať v konsolidácii trhu, rozširovaní 5G a optických sietí

SWAN bude vďaka novému strategickému investorovi pokračovať v konsolidácii trhu, rozširovaní 5G a optických sietí

Vďaka investícii nového minoritného akcionára plánuje slovenský telekomunikačný operátor SWAN pokračovať ešte razantnejšie v budovaní 5G, ale aj optických sietí. Novým signifikantným akcionárom SWANu sa stal v týchto dňoch paneurópsky infraštruktúrny investičný fond Marguerite so sídlom v Luxemburgu a Paríži. Fond plánuje prostredníctvom navýšenia vlastného imania firmy o 50 miliónov eur poskytnúť operátorovi zdroje na ambiciózne rastové plány, predovšetkým do budovania vlastnej telekomunikačnej infraštruktúry a ďalšiu vlnu konsolidácie slovenského telekomunikačného trhu.

Rozhodnutie fondu Marguerite investovať do SWANu reflektuje jeho dôveru v manažérsky tím, ktorý dlhodobo ukazuje schopnosť efektívne a diverzifikovane rásť a posilňovať zákaznícku bázu na slovenskom trhu v priaznivých podmienkach neustále rastúceho dopytu po dátovej konektivite i globálnom trende digitalizácie.

Michael Dedieu, Managing Partner v Marguerite transakciu po podpise zmlúv komentoval: „Sme radi, že sme autormi ďalšej investície v digitálnom sektore a vďaka nášmu vlastníckemu podielu vieme SWANu poskytnúť prostriedky na ďalšiu akceleráciu jeho rastu. Táto strategická investícia je ďalším naplnením záväzku Marguerite podporovať expanziu telekomunikačných spoločností s využitím bezpečných a udržateľných technológií, akými sú 5G a optické vlákna. Tešíme sa na ďalšiu užšiu spoluprácu s manažmentom SWANu a na to, že spolu s dlhoročnými skúsenosťami Marguerite z digitálneho sektora dosiahneme nielen spoločný firemný úspech, ale prispejeme aj k ďalšiemu technologickému pokroku v regióne.“

„Vstup nového investora prináša novú energiu do života celej spoločnosti. Znamená zároveň veľkú príležitosť pre jej ďalší rozvoj a to nielen v oblasti technológií, ako sú 5G či optické siete, ale aj pri ďalšej vlne konsolidácie telekomunikačného trhu. SWAN prešiel dlhú cestu a výrazne prispel k tejto konsolidácii akvizíciou viac ako 20 subjektov za ostatné dve dekády. Vďaka novému partnerstvu budeme schopní aj naďalej pokračovať v nastolenej stratégii,“ dodal výkonný riaditeľ SWANu Roman Vavrík.

Na vstupe investora do najväčšieho alternatívneho telekomunikačného operátora na Slovensku aktívne spolupracovali viaceré poradenské spoločnosti ako Allen&Overy, EY, Analysys Mason, KPMG and Willis Tower Watson. Transakciu musí ešte schváliť Protimonopolný úrad SR.

Marguerite je paneurópsky investor v oblasti dlhodobého rozvoja ako greenfieldových, tak brownfieldových infraštruktúrnych projektov.
Jeho fondy vyhľadávajú príležitosti pre kapitálovo náročné a udržateľné investície zamerané na štyri sektory: Energetika a obnoviteľné zdroje, Digitálna transformácia, Odpadové a vodné hospodárstvo a Doprava.
Marguerite spravuje štyri európske infraštruktúrne fondy, pričom posledným je Marguerite III. Ten využila aj pri investícii do slovenského SWANu. Celkovo Marguerite preinvestoval 1,5 miliardy eur do projektov určených na riešenie meniacej sa infraštruktúry v Európe a to integráciou princípov ESG a vytváraním pozitívnej zmeny pre spoločnosť. Marguerite III využíva podporu Európskej únie v rámci fondu InvestEU.

Od svojho vzniku v roku 2010 sa z nezávislého infraštruktúrneho investičného manažéra podporovaného Európskou investičnou bankou a hlavnými európskymi národnými podpornými bankami Marguerite vyvinul v správcu fondov zameraných na vytváranie hodnôt pre investorov a zároveň integráciu robustného ESG skríningu ako súčasti neustáleho hodnotenia oprávnenosti a pozitívneho vplyvu investícií.

Tímy Marguerite sídlia v Luxemburgu a Paríži.