Internetová populácia sa blíži k počtu 3,5 milióna užívateľov

Internetová populácia sa blíži k počtu 3,5 milióna užívateľov Foto: IAB Slovakia

Slovenská internetová populácia sa blíži k počtu 3,5 milióna užívateľov. Medziročne sa tak počet osôb, navštevujúcich internet na Slovensku, zvýšil o 200 tisíc.

 

 

Webové stránky zapojené do výskumu AIMmonitor navštívilo v poslednom mesiaci roku 2014 viac ako 4,1 milióna užívateľov, pričom 3,3 milióna ich bolo zo Slovenska. Najnavštevovanejšími kategóriami webových stránok boli v decembri Spravodajstvo a Služby, mapy, cestovné poriadky (2,4 resp. 2,1 milióna RU), najväčší nárast počtu užívateľov zaznamenala kategória TV, rádia (12 %). Najväčší rast čo sa týka času stráveného tak na klasických PC, ako aj na mobilných zariadeniach, mala kategória Obchod, čo je možné vysvetliť blížiacimi sa vianočnými sviatkami.

*Reálni užívatelia zo Slovenska – počet užívateľov internetu zo Slovenska, ktorí navštívili aspoň jeden z webov zapojených do výskumu AIMmonitor v priebehu daného mesiaca.

Zdroj: AIMmonitor - IAB Slovakia, Gemius & Mediaresearch, november a december 2014.

Návštevnosť z mobilných zariadení

Počet mobilných užívateľov slovenského internetu má stále rastúcu tendenciu, v decembri sa zvýšil o ďalších 5 % (viac ako 70 tisíc nových užívateľov). Najväčší nárast počtu mobilných zobrazení stránok bol zaznamenaný v kategórii TV, rádiá (o takmer polovicu) a Obchod, predaj (o viac než štvrtinu). Najvyšší počet mobilných návštev mali v decembri Portálové homepages, Spravodajstvo a Zoznamovacie servery.

Internetová populácia

Najpočetnejšími vekovými kategóriami užívateľov sú tí vo veku 20 - 29 rokov a 30 - 39, ktorí dohromady tvoria takmer polovicu celej internetovej populácie. Najvyšší počet užívateľov pochádza z Prešovského kraja (takmer pól milióna), ale najviac zobrazení stránok generujú užívatelia z Bratislavy (18 %). 95 % užívateľov sa pripája k internetu z domu a viac ako 30 % v zamestnaní.