Objem digitálnej reklamy rastie

Objem digitálnej reklamy rastie Foto: IAB

Rast výdavkov do digitálnej reklamy je ťahaný inováciami v mobilnej a video reklame a programmatic obchodovaním. Rozvíjajúce sa trhy pokračujú vo zvyšovaní ich podielu na total media výdavkoch.

 

 


IAB Europe v spolupráci s IHS Technology vydala AdEx Benchmark 2013 Report – správu, ktorá hodnotí stav európskeho online reklamného trhu. Správa odhaľuje nárast digital reklamy naprieč Európou.

Online reklama narástla o 11.9%, na trhovú hodnotu 27.3 mld Eur, pričom to nie sú to len rozvíjajúce sa trhy, ktoré ťahajú tento rast. V prvej desiatke je aj Slovensko.

Top 10 poradie podľa ročného nárastu:

1. Rusko – 26.8%
2. Turecko – 24.3%
3. Slovensko – 17.3%*
4. Veľká Británia – 16.2%
5. Maďarsko – 16.0%
6. Rakúsko – 15.7%
7. Nórsko– 14.7%
8. Srbsko – 13.4%
9. Taliansko - 13.3%
10. Rumunsko – 13.0%

* Slovensko: Net reportovaná hodnota v médiách (údaje, ktoré zbiera a publikuje IAB Slovakia na základe dát od svojich členských médií) bola prepočítaná na Gross následne:
• Display – pripočítaná 15.0% agentúrna provízia k 70.0% hodnoty
• Classifieds & Directories – pripočítaná 15.0% agentúrna provízia k 70.0% hodnoty
• Paid-for-search – bezo zmeny v odhadovanej hodnote
• ostatné nešpecifikované výdavky boli rozdelené pomerne medzi ostatné kategórie

Online zostáva druhou najväčšou mediálnou kategóriou v Európe už druhý rok po sebe, pričom v roku 2014 sa očakáva rozširovanie medzery medzi výdavkami do online vs. trhu novín.

Online výdavky v roku 2013 rástli naprieč všetkými formátmi. V roku 2013 zažila display reklama svoj najväčší rast (14.9% oproti roku 2012). Spolu so sociálnymi médiami a mobilným marketingom je ťahúňom rastu. V roku 2013 po prvýkrát zaznamenala mobilná reklama dvojciferný podiel na display reklame na úrovni 11,8%, informuje v tlačovej správe IAB Slovensko.

Mobilná reklama je teraz už integrálnou súčasťou reklamných rozpočtov.

„Správa poukazuje nielen na pokračujúcu migráciu výdavkov niektorých tradičných médií do digitálnych, ale čo je oveľa dôležitejšie, poukazuje na vytváranie nových reklamných príležitostí v digital, prostredníctvom zvyšujúcej sa penetrácie a sofistikovanosti programmatic obchodovania, mobilnej a video reklamy. Vzhľadom k tomu, že značkoví zadávatelia si uvedomujú potenciál online médií, IAB Europe očakáva nárast programmatic obchodovania prémiovej digitálnej reklamy, vrátane videa," povedal Towsend Feehan, CEO IAB Europe.

Online video reklama zaznamenala nárast až o 45.4% v roku 2013, takmer na úroveň 1,2 mld. Eur.

"Online reklama je oveľa odolnejšia voči makroekonomickým výkyvom než ostatné médiá," povedal Daniel Knapp, riaditeľ pre prieskum reklamy v IHS Technology a autor prieskumu. Celkovo reklama v médiách poklesla v roku 2013 v Európe o 2.9%, avšak bez online médií by jej prepad bol až o 8.3%.

„Modely založené na výkone, raste značkových výdavkov, cielenie na základe analýzy dát a vplyv automatizácie, spoločne s nárastom mobilnej reklamy a reklamy v sociálnych sieťach, umožnili online prekonať ostatné média dokonca aj v týchto ťažkých ekonomických časoch," povedal Knapp.