Veľkosť online populácie sa blíži k hranici 3,5 milióna užívateľov

Veľkosť online populácie sa blíži k hranici 3,5 milióna užívateľov Foto: Gemius

Internetová populácia dosiahla v marci necelých 3,5 milióna užívateľov, čo je o takmer 25 tisíc užívateľov viac ako vo februári.

 

 

 

Z hľadiska demografického zloženia mierne prevažujú ženy (51 %), ktoré avšak generujú menej zobrazení stránok ako muži (48 %).

Najpočetnejšou skupinu tvoria užívatelia vo veku 20–29 a 30–39 rokov (každá z nich sa na celkovej internetovej populácií podieľa zhruba 24 %).

Návštevnosť z klasických PC

V marci navštívilo webové stránky zapojené do výskumu AIMmonitor viac než 3,3 milióna slovenských a 800 tisíc zahraničných internetových užívateľov. Medzi najnavštevovanejšie kategórie webových stránok patrili v marci Služby, mapy, cestovné poriadky a Domovské stránky portálov (všetky vykazovali návštevnosť nad 2 milióna RU).

Najvyšší nárast času stráveného online zaznamenali webové stránky v kategóriách Práca a vzdelávanie a Ženy a maminy (5 – 6 %). Celkový počet zobrazení stránok presiahol 1,4 miliardy, pričom najviac zobrazení bolo vykonaných v kategórii Spravodajstvo (224 miliónov).

Tab.1. Agregované ukazovatele webov zapojených do výskumu AIMmonitor – február a marec 2015

*Reálni užívatelia zo Slovenska – počet užívateľov internetu zo Slovenska, ktorí navštívili aspoň jeden z webov zapojených do výskumu AIMmonitor v priebehu daného mesiaca.

Zdroj: AIMmonitor - IAB Slovakia, Gemius & Mediaresearch, február a marec 2015.

Mobilné zariadenia

Kategória Spravodajstvo viedla tiež v počte mobilných užívateľov. Z mobilných telefónov ju navštívilo takmer 1,2 milióna RU. U kategórie Zoznamovacie servery bol zaznamenaný najvyšší počet zobrazení stránok vykonaných z mobilných zariadení a zároveň na nich užívatelia strávili na týchto zariadeniach najviac času. Celkový počet slovenských mobilných užívateľov dosiahol 1,6 milióna a počet mobilných zobrazení činil 414 miliónov.