Naša licenčná rada si posvieti na YouTube

Naša licenčná rada si posvieti na YouTube Foto: YouTube

Rada pre vysielanie a retransmisiu na najbližšom rokovaní bude posudzovať, či sociálna sieť YouTube neporušila s reklamou na alkohol slovenský zákon.

 


Na licenčnú radu prišla nasledujúca sťažnosť: „3.11. o 9:30 sa mi na slovenskej stránke YouTube, pred prehratím videa, zobrazila slovensky tlmočená reklama na alkohol Tullamore Dew. Poľa mojich vedomostí je v zákone uvedené, že reklama alkohol je v tomto čase zakázaná."

 

Na základe tejto sťažnosti sa rozhodla rada urobiť monitoring YouTube a v stredu rozhodne, či YouTube porušil zákon, alebo nie.

„Na základe sťažnosti sme monitorovali slovenskú stránku YouTube. Po zadaní adresy www.youtube.sk sa zobrazila stránka označená ako YouTubeSK a adresa sa zmenila na www.youtube.com. Na stránke boli umiestnené videá s rôznym obsahom (hudba, rozhovor, videoklipy, záznamy besied, názory užívateľov a iné.). Na podstránkewww.youtube.com/yt/about/sk/ bol uvedený text „Služba YouTube bola založená vo februári roku 2005 a umožňuje miliónom ľudí objavovať, sledovať a zdieľať pôvodné videá," začína dôkladná analýza.

Kancelária rady, ktorá chystá pre členov rady podklady na rokovanie, zistila, že v prípade YouTube nejde o službu na požiadanie, na ktorú sa vzťahuje zákon o vysielaní a retransmisiu, pretože „prevádzkovateľ služby redakčne nezodpovedá za výber programov, ich úpravu a usporiadanie do katalógu."

Preto odporúča členom rady označiť sťažnosť za neopodstatnenú.

Aktualizácia 27. januára: Sťažnosť na zobrazenie reklamy na alkohol pred spustením videa na stránke youtube.sk uznala rada na svojom zasadnutí 27. 1. za neopodstatnenú.