Shortlisty EFFIE 2016 sú známe

Shortlisty EFFIE 2016 sú známe Foto: KRAS

Najviac shortlistov získala agentúra Zaraguza.

 

 

Klub reklamných agentúr Slovenska, organizátor národnej súťaže efektivity marketingovej komunikácie EFFIE Awards Slovakia 2016, dnes ráno zverejnil shortlist 18. ročníka súťaže. Z 15 prihlásených prác od 9 reklamných agentúr porota I. kola posunula na shortlist 6 prác.

 

Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien EFFIE Slovakia 2016 a Agentúra roka 2016 vo štvrtok 24. novembra 2016 v Bokovke na Sabinovskej ulici v Bratislave.

EFFIE Slovakia je súťaž výnimočného marketingového myslenia a schopnosti kombinovať viaceré zložky marketingovému programu, ktoré jednoznačne prispeje k prekročeniu stanovených marketingových a komunikačných cieľov, alebo tieto ciele umožní dosiahnuť pri vynaložení nižších nákladov.