KRAS má nového prezidenta Alexandra Smika

KRAS má nového prezidenta Alexandra Smika Foto: KRAS

Klub reklamných agentúr Slovenska si na ďalšie dva roky zvolil staronové prezídium aj nového prezidenta.

Do prezídia združenia, ktoré združuje 15 reklamných agentúr Slovenska, Valné zhromaždenie KRASu zvolilo Maru Mitlíkovú z agentúry TRIAD a Kamila Charváta z MUW Saatchi & Saatchi - obaja sa zúčastnia práce prezídia prvýkrát. Staronovým členom je bývalý viacnásobný prezident KRASu Róbert Slovák zo Slovák & Friends, ktorý sa po trojročnej pauze vrátil do klubu aj prezídia, informuje KRAS v tlačovej správe.

Kontinuitu v doterajšej činnosti združenia zabezpečujú členovia predchádzajúceho prezídia Peter Kontra z Wiktor Leo Burnett a novozvolený prezident Alexander Smik z applepie.

“Úlohou KRASu je robiť dobré meno slovenskej reklame, čo sa nám napríklad tento rok podarilo aj vďaka úspešnému ročníku Young Lions. Chceme rozvíjať rozbehnuté projekty akými sú Zlatý klinec, rebríček TAAS - Top Advertising Agencies Slovakia či súťaž v efektivite reklamných kampaní EFFIE. Chceme intenzívnejšie formovať reklamný trh aktivitami ako Férový tender či podporiť edukáciu nových talentov v brandži,” hovorí nový prezident Smik. Každý člen a členka prezídia sa budú venovať niektorej z menovaných oblastí s cieľom zlepšiť ich, posúvať a inovovať.