Až 18 projektov môže odštartovať pozitívnu zmenu vďaka Férovej nadácii

Až 18 projektov môže odštartovať pozitívnu zmenu vďaka Férovej nadácii

Grantový program Férovej nadácie O2 za rok 2018 už pozná svojich víťazov. Finančná podpora v celkovej výške 128 000 EUR bude tento rok rozdelená až medzi 18 ambicióznych projektov, ktorých cieľom je priniesť pozitívnu zmenu.

 

Tretí ročník grantovej výzvy Férovej nadácie O2 vyzýval na prihlásenie práve projekty, ktoré si za cieľ kladú pozitívnu zmenu pod headlinom „Ak chceš niečo zmeniť, začni s nami“.

„Na mysli sme pritom mali predovšetkým nielen menšie zmeny na lokálnej úrovni, ale aj ambiciózne projekty, ktorých cieľom je meniť systémovejšie a komplexnejšie napríklad aj názory, vzdelávanie, kritické zmýšľanie mladých ľudí či fungovanie spoločnosti. Aj vďaka tomu sa nám do tohto ročníka prihlásilo viac ako 180 zaujímavých projektov, ktoré na rôznej úrovni riešili každodenné výzvy vzdelávania, zvyšovania zamestnanosti, podnikateľského prostredia, či občianskej spoločnosti,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka externej komunikácie O2 Slovakia zodpovedná za činnosť Férovej nadácie.

Prihlásiť sa do grantu mohli projekty pôsobiace v týchto oblastiach:

- Vzdelávanie mladých a rozvoj kritického myslenia
- Podpora zamestnanosti mladých
- Podpora inovácií, kreatívnych nápadov a mladých podnikateľov
- Podpora ľudských práv a hodnôt slobody, demokracie, ľudskosti, férovosti a transparentnosti

„Verím v to, že pre nás ako firmu podnikajúcu na Slovensku, je našou prirodzenou povinnosťou snažiť sa o to, aby sme pozitívne vplývali na prostredie, v ktorom žijeme. Všetci zdieľame zodpovednosť za generáciu, ktorá tu vyrastá a preto sa musíme spoločne snažiť, aby sme cez pozitívnu zmenu dopomohli tomu, aby sa tu žilo lepšie. A to počnúc vecami ako zlepšenie moderného vzdelávania a formovanie kritického myslenia, kultivovanie podnikateľského prostredia a podpora inovatívnych mladých podnikateľov, či poukázanie na zodpovedné používanie informácií z médií a odhaľovanie neprávd a dezinformácií,“ vysvetľuje generálny riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie Peter Gažík.

Projekty podporené Férovou Nadáciou v roku 2018: