Vo vedení Grayling Slovensko sú zmeny

Vo vedení Grayling Slovensko sú zmeny Foto: Grayling

Slovenská pobočka komunikačno-konzultačnej siete agentúr Grayling prechádza zmenami vo vedení.


Vedením slovenskej pobočky bola s účinnosťou od júna poverená Monika Révayová.

Bude zodpovedná za vedenie lokálnej pobočky, profiláciu a business development. Ako nový Deputy Managing Director preberá časť zodpovedností Petra Fecka, Managing Directora pre región Stredná a východná Európa, ktorý sa bude venovať primárne business developmentu v regióne strednej a východnej Európy a bude tak zabezpečovať okrem iného aj podporu rozvoja slovenskej pobočky na regionálnej úrovni.

„Personálne zmeny úzko súvisia s aktuálnym repozicioningom spoločnosti, ktorá sa chce zamerať na poskytovanie integrovaných komunikačných služieb. Jadrom bude vytváranie efektívnych synergií medzi public relations a public affairs s dôrazom na reputačný manažment a brand awareness building,“ píše spoločnosť v tlačovej správe.

Na pozíciu Senior PA Consultanta prichádza Andrej Kopták, ktorého úlohou bude rozvoj služieb v public affairs oblasti s dôrazom na strategické poradentsvo, stakeholders mapping, budovanie vzťahov a vytváranie partnerstiev s významnými zástupcami profesijných a odvetvových organizácií, štátnou správou, akademickým sektorom či mienkotvornými názorovými tábormi, ktoré značnou mierou ovplyvňujú rozhodovacie procesy a spoločenský vývoj.