Grayling spája vedenie českej a slovenskej pobočky

Grayling spája vedenie českej a slovenskej pobočky Foto: Grayling

Komunikačno-konzultačná spoločnosť Grayling spojila vedenie pobočiek v Českej republike a na Slovensku. Po reštrukturalizácii bol vedením obidvoch pobočiek poverený doterajší slovenský riaditeľ Peter Fecko.


Spoločnosť o spojení informuje v tlačovej správe.
„Vzhľadom k blízkosti obidvoch pobočiek je zmena v manažmente Graylingu logickým krokom. Cieleným prepojením vedenia v Českej republike a na Slovensku dôjde k efektívnej koordinácii komunikačných aktivít, ktorá prinesie výhody pre klientov pôsobiacich na obidvoch trhoch," povedal Jan Šimůnek, CEO pre kontinentálnu Európu, Grayling.

„Hlavným cieľom je maximalizovať synergiu medzi oboma pobočkami tak z pohľadu práce na aktuálnych klientoch, ako aj z pohľadu našich akvizičných aktivít. Zároveň plánujeme naďalej rozširovať a posilňovať našu komplexnú ponuku komunikačných služieb tak, aby sme mohli efektívne reagovať na vyvíjajúce sa potreby PR trhu a našich klientov," dodáva Peter Fecko, Managing Director pre Českú republiku a Slovensko, Grayling.

Peter Fecko v agentúre Grayling pôsobí viac ako 18 rokov. Má skúseností s riadením a realizáciou lokálnych, ale i nadnárodných komunikačných kampaní pre spoločnosti pôsobiace v rôznych odvetviach. Zameriava sa primárne na oblasť public affairs, corporate reputation management, krízovú komunikáciu a issues management. V minulosti pôsobil tiež ako Prezident Asociácie Public Relations Slovenskej republiky a predseda predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku.