Komunikačné trendy v roku 2024: Vplyv volieb, umelá inteligencia či dôraz na uveriteľnosť

Komunikačné trendy v roku 2024: Vplyv volieb, umelá inteligencia či dôraz na uveriteľnosť Ilustr. foto: Grayling

Agentúra Grayling prináša prehľad komunikačných trendov pre tento rok v správe pod názvom „Creating Advantage 2024“, ktorá sumarizuje kľúčové poznatky pre firmy a ich komunikačné oddelenia.

Prvá časť správy zahŕňa komplexný pohľad na päť kľúčových trendov, ktoré budú v tomto roku formovať globálne prostredie, ako aj postrehy expertov agentúry Grayling z celého sveta.

Päť kľúčových trendov, ktoré ovplyvnia komunikáciu firiem:

• Rok volieb: Rok 2024 bude doteraz najrušnejším volebným rokom, keďže vo viac ako 70 krajinách bude voliť približne polovica svetovej populácie. Očakáva sa, že geopolitické zmeny, najmä novembrové prezidentské voľby v USA, zásadne ovplyvnia firmy a priemysel.

• Pozornosť upretá na AI: Očakáva sa, že umelá inteligencia (AI) sa stane všadeprítomným prvkom na pracoviskách, aj v našom každodennom živote. Firmy sa budú potrebovať zamerať na podporu zamestnancov vo vzdelávaní a tiež ich zapojiť do procesu zavádzania umelej inteligencie, aby sa vyhli potenciálnemu reputačnému riziku.

• Netreba zabúdať na udržateľnosť: Hoci dynamika udržateľných opatrení v kontexte svetového diania slabne, prichádza na scénu smernica EÚ týkajúca sa podávania správ firiem v oblasti udržateľnosti (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), ktorej cieľom je túto problematiku pozdvihnúť a zabezpečiť spravodlivé, transparentné, zodpovedné a jednoduché reportovanie zo strany všetkých firiem.

• Menej rozruchu, viac uveriteľnosti: V ére rýchleho digitálneho pokroku, ktorý sa prejavil aj uvedením služby Threads od spoločnosti Meta v roku 2023 či prudkým nárastom filtrov s umelou inteligenciou na TikToku, by sa firmy mali sústrediť na svoje publikum a vytvárať čo najautentickejší obsah, ktorý ich skutočne spája a inšpiruje.

• Nie je to len o raste: Trend týkajúci sa zmysluplnej spotreby a filozofie „menej je viac“ je na vzostupe, čoho dôkazom je aj úspech obchodov so second-hand módou, ako je napríklad Vinted. Tento trend hovorí o pretrvávajúcej relevantnosti témy udržateľnosti v povedomí spotrebiteľov.

Na základe týchto poznatkov sa druhá časť správy venuje 10 vývojovým trendom, ktoré môžu organizácie okamžite využiť na zlepšenie svojej komunikácie. Ide o široké spektrum oblastí, od využitia rastúceho vplyvu komentátorov na spoločenské témy v mediálnej sfére cez plné využitie potenciálu z oživenia fyzických eventov až po identifikovanie príležitostí pre firmy, ako sa chopiť a udržať si náskok pred ostatnými v dnešnom konkurenčnom prostredí.

„Rok 2024 má potenciál ovplyvniť náš svet na mnoho rokov dopredu, aj vzhľadom na konanie viacerých kľúčových volieb a tiež rýchly pokrok v oblasti technológií a zdravotníctva. Avšak zmena, hoci môže byť niekedy aj zložitá, je základom nových príležitostí,“ hovorí Peter Fecko, regionálny CEO pre strednú a východnú Európu v agentúre Grayling a dodáva: „Naša správa Creating Advantage naznačuje, ako tieto zmeny aplikovať, ako porozumieť ich špecifikám a akú stratégiu zvoliť. Budúcnosť sa nám otvára a je plná príležitostí pre tých, ktorí sú pripravení ich využiť.“