Pirátska strana spustila petíciu za odobratie oprávnenia SOZA

Pirátska strana spustila petíciu za odobratie oprávnenia SOZA Foto:Slovenská pirátska strana

Slovenskej pirátskej strane odstúpenie predsedu SOZA Vladimíra Repčíka nestačí.

 


„Máme za to, že výmena riaditeľa nezabráni vzniku ďalších absurdných káuz, akých sme boli svedkami doposiaľ. Umožnila by to cielená reforma spôsobu výberu poplatkov a vytvorenie jednotného, objektívneho a transparentného systému odmeňovania autorov," píše Slovenská pirátska strana vo svojej petícii, ktorú spustila v piatok. V petícii žiada ministerstvo kultúry, aby odobralo SOZA oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv.

 V petícii uvádza viacero dôvodov, medzi nimi napríklad to, že SOZA porušuje ustanovenia autorského zákona v súvislosti s výberom poplatkov, netransparentne rozdeľuje autorské poplatky autorom, neoprávnene a v rozpore so zákonom vyberá pokuty v prípade nenahláseného použitia autorského diela. A aj to, že SOZA v poslednom období spôsobila niektoré kauzy, v ktorých potvrdila, že „necitlivo, nemorálne a plošne pristupuje k rozsahu a spôsobu vyberania poplatkov" za použitie diel.

Strana SOZE vyčíta, že hoci má zastupovať autorov pri výbere odmeny za použitie ich diel, v skutočnosti väčšina z nich svoje odmeny nedostáva, ani nie je informovaná o tom, že SOZA za ich diela vyberá nejaké poplatky. "Často sú poplatky pre SOZA pri organizovaní koncertov, hlavne menej známych alebo neznámych skupín, vyššie ako príjem z koncertu, čo je pre organizátorov stratové a nepodporuje to rozvoj a šírenie kultúry."

SPS má v svojom programe okrem iného: zachovať nezávislosť a slobodu internetu, dostupnosť internetu pre všetkých, zrušiť štátne výpalné – poplatok za prázdne médiá a reprodukčné zariadenia,. Zmenou autorského zákona chcú podporovať umelcov a nie zisky korporácií.

Požiadali sme o stanovisko SOZA a ministerstvo kultúry.