Logo k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 pripravila agentúra Komplot

Logo k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 pripravila agentúra Komplot

Najväčšie zisťovanie realizované na Slovenku Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 má svoje nové logo.

Štatistický úrad SR ho vybral vo verejnej súťaži z desiatok návrhov a od dnes až do publikovania všetkých výsledkov SODB do roku 2024 bude v internej aj externej komunikácii označovať produkty s ním spojené, informuje ŠU SR v tlačovej správe.

Súťaž realizovaná ŠÚ SR od júna do augusta 2019 bola určená pre profesionálov, aj pre širokú verejnosť. Zúčastnili sa jej jednotlivci, kreatívne tímy, grafické štúdiá či firmy. Z celkovo 75 doručených návrhov splnilo všetky podmienky zadania 63. Niekoľkí záujemcovia predložili viac alternatív. Súťaž bola spojená s odmenou 6-tisíc eur.

“Príjemným prekvapením bol pre nás široký záujem o tvorbu loga, a súčasne kvalita návrhov. Zadanie nebolo jednoduché, uchádzači mali čo najoriginálnejšie vystihnúť charakter najväčšieho terénneho zisťovania v SR,” skonštatovala Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Komisia vybrala spolu päť návrhov. V druhom, užšom kole bolo nakoniec najlepšie hodnotené logo navrhnuté spoločnosťou Komplot Advertising, ktoré dostalo najviac bodov za kreatívne spracovanie a originalitu loga, ale aj funkčnosť a rozmanitosť možností jeho využitia.

„Farebnosť víťazného návrhu pracuje s modrou, červenou a bielou farbou, čo sú farby trikolóry. Odtiene modrej a červenej sú však odlišné a posúvajú logo omnoho ďalej od prvoplánového spojenia napríklad so slovenskou vlajkou,“ zdôraznil člen komisie profesor Stanislav Stankoci, akademický maliar, grafický dizajnér, pedagóg a prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Odborníci v komisii sa zhodli, že logo je spracované na vysokej profesionálnej úrovni, hlavná myšlienka je znázornená zrozumiteľne a čitateľne. Súčasne má dobré možnosti prepojenia s ďalšími grafickými prvkami ako sú napr. fotografie, slogany a podobne, čo je predpokladom pre úspešnú prácu v ďalších aplikáciách a vytvorenie fungujúceho jednotného vizuálneho štýlu pre aktivitu.

Podľa autorského tímu je logo jednoduché, ale súčasne výrazné, výpovedné a dobre čitateľné. Obsahuje aj jedinečný symbol, čo ho zasa robí ľahko rozpoznateľným a zapamätateľným. „Hlavným prvkom loga je obyvateľ, ktorý je v zjednodušenej podobe, ale pritom elegantne zapracovaný priamo do typografického vyhotovenia cez vizuálne usporiadanie digitálnych znakov nula, plus a mínus,“ vysvetlil za autorský tím Peter Hajdin, riaditeľ agentúry Komplot Advertising.

Znak ± (plus a mínus) sa podľa neho v štatistike používa na definovanie rozmedzia hodnôt, súčasne jednotlivé znamienka + (plus) a - (mínus) sú základnými matematickými symbolmi. Plus je zároveň symbolom sčítania.

Hlavný motív 0 (nula) a matematické znaky + - umožňujú logo bezproblémovo prezentovať na všetkých úrovniach obsahového znenia loga. Autorom konceptu je dizajnér Erik Lehrer z tímu agentúry Komplot Advertising.

Zloženie odbornej komisie pre výber loga:

• profesor Stanislav Stankoci, akademický maliar, grafický dizajnér, prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
• Mgr. Art. Juraj Blažko, ArtD., Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU,
• Mgr. Mária Rišková, historička umenia a kultúry, riaditeľka Slovenského centra dizajnu 
• PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR
• Silvia Hudecová, štátny radca, Sekcia sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR