Zamestnanci O2 pomohli podporiť projekty za takmer 40 tisíc v boji proti následkom pandémie

Zamestnanci O2 pomohli podporiť projekty za takmer 40 tisíc v boji proti následkom pandémie

V priebehu apríla sa O2 okrem mimoriadneho grantu Férovej nadácie na podporu rôznych foriem online vzdelávania s názvom O2 Digitálna škola rozhodlo vyhlásiť aj mimoriadny Zamestnanecký grant nazvaný „sKORO NA všetko“.

 

Oba granty boli prirodzenou reakciou operátora na výnimočnú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Zamestnanecká výzva bola zameraná na podporu tých projektov, ktoré vo vzniknutej situácii pomáhajú v rozličných oblastiach, či už ide o vzdelávanie marginalizovaných skupín, 3D tlač ochranných štítov, podporu alebo pomoc starším obyvateľom a podporu online aktivít pre širokú skupinu obyvateľov.

Do mimoriadneho Zamestnaneckého grantu sa zapojilo až 41 projektov, z ktorých Férová nadácia podporila 16, a to sumou 36 000 EUR. Podmienkou prihlásenia projektov je ich verejnoprospešný účel a zameranie na širokú cieľovú skupinu. Okrem toho Férová nadácia vyčlenila na pomoc ďalších 60 tisíc eur prostredníctvom spomínaného grantu O2 Digitálna škola.

„Ide nám o to dostať podporu čo najviac tam, kde je potrebná. Zamestnanci sú tým najlepším zdrojom, aby ukázali, čo ich trápi v najbližšom okolí. Do mimoriadneho Zamestnaneckého grantu sa prihlásilo ešte viac projektov ako minulý rok, čo dokazuje nielen aktivitu občianskych združení, ale aj našich zamestnancov. Je potešujúce zistiť, že im nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú, majú chuť pomáhať a nielen odporučia podľa nich zmysluplný projekt, ale sa v ňom aj osobne angažujú,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia a členka Správnej rady Férovej nadácie.

Zamestnanci O2 môžu každoročne odporúčať zmysluplné projekty zo svojho okolia do grantového programu, ktorý vyhlasuje Férová nadácia O2 a uchádzať sa tak o finančnú podporu pre ne.
O2 má za sebou už tretí ročník Zamestnaneckého grantu Férovej nadácie, kde sa z roka na rok prihlasuje čoraz viac projektov. Férová nadácia dáva možnosť o poradí projektov, a tým aj o sume podpory, rozhodnúť samotným zamestnancom v hlasovaní. Za posledné roky takto Férová nadácia dokopy podporila 68 projektov sumou takmer 100 000 EUR.