Viacerí slovenskí diplomati zverejnili verejný apel, v ktorom kritizujú spôsoby Igora Matoviča

Viacerí slovenskí diplomati zverejnili verejný apel, v ktorom kritizujú spôsoby Igora Matoviča Ilust. foto: ÚV SR

Ôsmi slovenskí diplomati dnes zverejnili verejný apel. V spoločnom stanovisku vyzvali politikov, aby konali spôsobom, ktorý neoslabuje naše postavenie, nevyvoláva pochybnosti o našej štátnej zrelosti a neponižuje Slovensko a jeho inštitúcie. K veľvyslancom sa pripojili aj niekoľkí ďalší bývalí diplomati:

Útoky na zahraničnú službu škodia budovaniu modernej štátnosti

Zahraničná služba je strategickým nástrojom štátu na presadzovanie a chránenie jeho záujmov a posilňovanie jeho vonkajšieho postavenia. Naša diplomacia za tri desaťročia svojho jestvovania prešla a zvládla rôzne zložité obdobia. Konala pri tom vždy lojálne, rešpektujúc apolitickosť a dôsledne sa vyhýbajúc zasahovaniu do vnútropolitickej sútaže. Slovenská zahraničná služba je inštitúcia, ktorú sa podarilo budovať v kontinuite, profesionálne a bez neprimeraných, stranícky motivovaných zásahov. Boli sme presvedčení, ze sa doba, keď sme sa o aktivitách našich ústavných predstaviteľov dozvedali z médií alebo až od partnerov, skončila po roku 1998.

Spochybniť nezávislé a odborné inštitúcie vlastného štátu, zaútočiť na vlastnú zahraničnú službu, spochybňovať autoritu vlastného ministra zahraničných vecí, ignorovať písané a nepísané pravidlá pri výkone ústavnej funkcie - toľkokrát, v takom krátkom čase a takej intenzite - je v našich pomeroch bezprecedentné. Navyše tak urobiť v hlavnom meste a v prítomnosti lídra krajiny, ktorá je silne kritizovaná pre vážne deficity v oblasti právneho štátu, je urážkou nielen slovenskej diplomacie, ale ponížením Slovenska a ohrozením jeho štátnych zájmov tým najhorším spôsobom.

Vyjadrovať sa verejne, takýmto spôsobom, je pre veľvyslancov v aktívnej službe neštandardné a neobvyklé. Sú však situácie, keď profesionálna diplomatická zdržanlivosť a diskrétnosť musia ísť bokom. Sme ľudia, ktorí zasvätili svoje životy službe Slovensku a jeho záujmom. Vyzývame preto všetkých politických predstaviteľov našej krajiny, aby konali spôsobom, ktorý neoslabuje naše postavenie, nevyvoláva pochybnosti o našej štátnej zrelosti a ktorý tak nedôstojne neponižuje Slovensko a jeho inštitúcie.

Veľvyslankyňa Iveta Hricová
Veľvyslanec Radovan Javorčík
Veľvyslanec Rastislav Káčer
Veľvyslankyňa Andrea Elscheková Matisová
Veľvyslanec Peter Mišík
Veľvyslanec Michal Mlynár
Veľvyslanec Igor Slobodník
Veľvyslanec Miroslav Wlachovský

Odporúčame aj: Výzva: Je neprípustné, aby sme tolerovali Matovičov spôsob komunikácie, ktorý šíri napätie a rozdeľuje spoločnosť

Igora Matoviča kritizujú aj bývalí diplomati, ktorí zverejnili toto vyhlásenie:

V týchto dňoch sme sa stali svedkami bezprecedentného poníženia a zneváženia slovenskej diplomacie. Stalo sa tak pri organizácii a realizácii ciest ministra financií SR Igora Matoviča do Moskvy a do Budapešti. V oboch prípadoch bolo ignorované Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Došlo k nerešpektovaniu kompetenčného zákona a k hrubému porušeniu v medzinárodných stykoch zavedených pravidiel a diplomatických zvyklostí. Navyše sa pán minister financií veľmi ponižujúco vyjadril voči rešpektovaným odborným inštitúciám nášho štátu. Nepochybne bol v zahraničí poškodený obraz a povesť Slovenskej republiky ako štátu a zvlášť jej výkonnej moci. Od Slovenska ako člena EÚ a NATO sa očakáva štandardné vystupovanie a súladné konanie všetkých členov vlády, ktorí majú v zahraničí reprezentovať jednotnú politiku štátu. Zodpovednosťou každého predstaviteľa štátu je prispievať k budovaniu dobrého mena vlastnej krajiny, čo nie je možné zabezpečiť svojvoľným konaním a neštandardným vystupovaním, ako sa to stalo v týchto prípadoch.

My bývalí diplomati, ktorí sme v minulosti prispievali k budovaniu úspešného obrazu nášho štátu a presadzovaniu jeho záujmov v zahraničí, veríme, že vláda ako celok bude spoločne s ostatnými ústavnými činiteľmi dbať o to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dobrého mena Slovenska v zahraničí, a, naopak, v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky bude konať v prospech národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky a jej občanov. V tomto vidíme ďalšiu perspektívu pre Slovensko ako rešpektovaný členský štát medzinárodného spoločenstva.

Pavol Demeš
Igor Furdík
Peter Holásek
Mária Krásnohorská
Eduard Kukan
Stanislav Vallo
Magdaléna Vášáryová
Ján Voderadský
Peter Weiss