Na Slovensku už piatykrát: Práve odštartovala najväčšia československá komunikačná súťaž Zlatý středník

Na Slovensku už piatykrát: Práve odštartovala najväčšia československá komunikačná súťaž Zlatý středník Foto: PR Klub

PR Klub odštartoval 22. ročník najväčšej československej komunikačnej súťaže Zlatý středník. Slovenskí prihlasovatelia sa môžu uchádzať o víťazstvo už po piaty raz. Súťaž opäť ponúka 20 hlavných a 9 odborových kategórií a pre tie najlepšie postup do celosvetovej súťaže World Public Relations and Communication Awards. Novinkou súťaže je zdôraznenie efektivity projektov a komplexný súťažný systém. Prihlasovatelia majú možnosť do 7. februára využiť zvýhodnené "early birds" registrácie. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční na začiatku septembra v Prahe.

Slovenským prihlasovateľom sa po minulé ročníky darilo. Z celkového počtu 659 prihlášok v 20 hlavných a 9 odborových kategóriách postúpilo celkovo 178 slovenských projektov. A 10 prác sa dokonca objavilo na prvom mieste.

„V minulom roku došlo k zvýšeniu prihlášok zo Slovenska na celkový počet 139, čo tvorilo viac ako pätinu všetkých prihlášok. Slovenské kampane mnohokrát zažiarili na prvých miestach, čím sa potvrdzuje, že za nimi stojí potrebný insight a vhodná stratégia s merateľnými výsledkami,“ hovorí Štefan Frimmer, spoluzakladateľ platformy Komunikačných expertov, ktorý je aj nositeľom slovenského ocenenia ‚PR osobnosť roka‘ a súťaž zaštíti aj tento rok.

„Táto zdravá konkurencia českých a slovenských projektov je veľmi prínosná a obojstranne inšpiratívna. Z pohľadu porotkyne môžem potvrdiť, že tí najlepší vynikajú nielen v samotnej realizácii, ale predovšetkým v nápade založenom na získaných dátach a presnom definovaní cieľov a meraní výsledkov. Slávnostné vyhodnotenie zase dáva priestor na skvelý networking," dodáva Simona Mištíková z agentúry DIVINO.

V minulom roku sa najpopulárnejšími kategóriami súťaže stali Spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť a ESG a Integrovaná kampaň. Medzi početne obsadzované kategórie ďalej patrili napríklad Využitie sociálnych sietí a influencer marketing, PR event alebo Brožúra, ročenka a katalóg. Medzi odborovými kategóriami potom zažiaril Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia.

Kritérium efektivity posilňuje

PR Klub odštartoval začiatok roka 2024 spustením cyklu prednášok o merateľnej komunikácii. Téma vplyvu komunikačných aktivít a ich merateľných vplyvov na biznis sa rozhodla premietnuť aj do súťaže Zlatý středník. „Predstavujeme novú Grand Prix Meranie efektivity a zároveň sme posilnili bodovú váhu tohto kritéria naprieč kategóriami. Preto sa kladie dôraz aj na čo najpresnejšie uvedenie rozpočtu v prihláškach a na spôsob vyhodnocovania výsledkov komunikačných aktivít,“ hovorí Pavel Vlček, predseda Výkonného výboru PR Klubu.

Foto: PR Klub

Tradičnou pridanou hodnotou Zlatého středníka sú spätné väzby k jednotlivým prihláseným projektom či firemným médiám. „Posielame prihlasovateľom písomnú spätnú väzbu na každý prihlásený projekt. Poroty odborníkov venujú svoj čas všetkým prihláškam a ku všetkým tiež vypracujú odporúčania. S ním potom môže prihlasovateľ ďalej pracovať a reálne ďalej zvyšovať kvalitu svojej práce,“ dopĺňa Michaela Pišiová, výkonná riaditeľka PR Klubu.

V minulom roku vyhodnotilo prihlášky do 29 kategórií celkovo 115 porotcov počas 19 stretnutí porôt. Medzi porotcami organizátori súťaže každoročne vyberajú starších odborníkov, ktorí dosahujú skvelú prácu nielen v oblastiach public relations a public affairs, ale aj na poli sociálnych sietí, marketingu alebo tvorby grafiky a audiovizuálneho obsahu.

Medzi slovenskými porotcami sa objavili mená ako Katarína Beličková z DÔVERA zdravotná poisťovňa, Tomáš Bezák z Lidl Slovenská republika, Marta Cesnaková zo Slovenská sporiteľňa, Pavol Cvik, advokát a člen Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, Andrea Danihelová z Východoslovenská energetika Holding, Martin Dobiš z PR Clinic, Miroslava Kernová z omediach.com, Michal Kišša z Nadácie Pontis, Tomáš Kráľ z ProCare a Svet Zdravia, bývalá hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová , Simona Mištíková z Divino, Tereza Molnár z 365.bank a Gabriel Tóth z New School Communication.

PR Klub opäť prihlási úspešné projekty do celosvetovej súťaže

Porotcovia udeľujú prvé tri miesta, ceny Top rated za mimoriadne hodnotný prvok kampane alebo projektu a päť prestížnych ocenení Grand Prix: Projekt roka, Najlepšia agentúra, Talent a Osobnosť PR a novú Grand Prix Meranie efektivity. Tie úspešné projekty navyše dostanú šancu zabojovať o svetové ocenenie, čo v minulom roku prinieslo zlato aj na Slovensko. Integrovaná kampaň od Slovenskej sporiteľne v spolupráci s agentúrou Zaraguza zvíťazila v kategórii Best Digital and Social Media globálnej súťaže World Public Relations and Communication Awards, ktorú organizuje medzinárodná odborová organizácia Global Alliance for Public Relations and Communication Management. PR Klub sa chystá aj naďalej podporovať tých, ktorí si zaslúžia medzinárodné uznanie.

Medzi najúspešnejších slovenských prihlasovateľov, ktorí sa vlani umiestnili na prvom až treťom mieste, patrili Kaufland Slovensko, Medusa so Slovenským združením výrobcov piva a sladu, Pernod Ricard Slovakia a Slovenská sporiteľňa. Z agentúr najviac zabodovali event2all s PA Matters, PR Clinic a Zaraguza.

Registrácia v troch vlnách, ceny zostávajú stále rovnaké

Zásadnou premenou prešiel súťažný systém, ktorý nanovo ponúka nielen prehľadné registrácie projektov, ale aj správu faktúr alebo neskôr objednávku vstupeniek či príjem spomínaných spätných väzieb. Vďaka tomu získajú prihlasovatelia kompletný prehľad o celom priebehu súťaže od januára do septembra. Ceny za prihlášky sa pritom ani v tomto roku nemenia a každý môže využiť cenové vlny, ktoré sa končia postupne počas februára a marca.

Ponuka zníženej ceny za prihlášky do hlavných kategórií platí do 7. februára. Zľava predstavuje 40 eur, čím cena za prihlásenie klesá na 200 eur bez DPH. Potom nasleduje druhá vlna registrácií za 240 eur bez DPH až do 7. marca. Posledné tri týždne v marci je možné prihlasovať projekty za 280 eur bez DPH. Prihlásenie do odborových kategórií zostáva cenovo po celý čas nemenné, a to 79 eur bez DPH.

Prihlášky môžu podávať firmy, agentúry, neziskové organizácie aj vládne inštitúcie na https://prihlaska.zlatystrednik.cz do 31. marca.

Foto: PR KLub

Súťaž Zlatý středník organizuje už od roku 2002 profesijné združenie PR Klub.

Medzi partnerov súťaže patria Mediaboard, Slovenská sporiteľňa, T-Mobile, Seyfor, Hero & Outlaw, Visit Portugal, MACEK.LEGAL, Hitrádio, Radiohouse, dm drogerie, CzechTourism, Coca-Cola HBC, Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt a Smilebox. Mediálnymi partnermi súťaže sú Marketing & Media a CNN Prima News.

Hlavné kategórie 22. ročníka Zlatého středníka (Zlatej bodkočiarky)

1. Audio a video prezentácia
2. Brožúra, ročenka a katalóg
3. Elektronický časopis a blog
4. Externý tlačený časopis a noviny
5. Integrovaná kampaň
6. Interná komunikácia a employee engagement
7. Interný tlačený časopis a noviny
8. Kreatívna idea
9. Krízová komunikácia, komunikácia zmeny a public affairs
10. Launch, relaunch, rebranding
11. Mobilné aplikácie a inovácie
12. Newsletter
13. Nízky rozpočet a jeho efektivita
14. Podcast
15. PR event
16. Spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť a ESG
17. Štruktúra, obsah a storytelling
18. Výročná správa
19. Využitie sociálnych sietí a influencer marketing
20. Webové stránky

Odborové kategórie

1. Auto-moto a doprava
2. Finančné služby
3. FMCG, krása a móda
4. Neziskový sektor
5. Priemysel, strojárstvo a energetika
6. Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia
7. Telekomunikácie a IT
8. Verejný sektor a politická komunikácia
9. Zdravotná starostlivosť a farmácia

Grand Prix (navrhne porota):
• Projekt roka
• Najlepšia agentúra
• Talent
• Osobnosť PR
• Meranie efektivity

Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka) je československá profesijná súťaž hodnotiaca firemné interné a externé médiá a najlepšie komunikačné projekty vznikajúce v Českej republike a na Slovensku. Odborná porota posudzuje prihlásené práce aj naprieč odborovými sektormi a porovnáva tie najzaujímavejšie osobnosti a PR agentúry roka.