Marketing

Polovica ľudí súhlasí s aktuálnym vyhlásením lockdownu, tretinu ľudí odradili od očkovania vyjadrenia politikov

Polovica ľudí súhlasí s aktuálnym vyhlásením lockdownu, tretinu ľudí odradili od očkovania vyjadrenia politikov

Vo vedení Slovenskej sporiteľne nastanú zmeny

Vo vedení Slovenskej sporiteľne nastanú zmeny

Michal Dyttert odišiel od Veroniky Remišovej do vedenia Coca-Cola

Michal Dyttert odišiel od Veroniky Remišovej do vedenia Coca-Cola

Strana 5 z 65